Samferdselsministeren inviterer til pressetreff om Follobanen

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski – Follobanen – er Norges største landbaserte byggprosjekt og et av de viktigste samferdselsprosjektene i Norge det siste tiåret.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer pressen til orientering og kort befaring i Bjørvika/Oslo S torsdag kl. 9.30

Program:

  • Statsråden informerer om regjeringens nyeste anbefaling om prosjektet
  • Fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås presenterer Jernbaneverkets samfunnsoppdrag knyttet til Follobanen
  • Prosjektdirektør Erik Smith viser 3D-film og beskriver det høyteknologiske og ambisiøse Follobaneprosjektet
  • Ca. kl. 10.00: Kort ”befaring” fra gangbrua over jernbanesporene: utpeking av anleggsområdet/tunnelpåhugg. Mulighet for enkeltintervjuer, foto og film her.

Tid: Torsdag 15. mai kl. 09.30-10.30

Sted: Bjørvika konferansesenter og gangbrua bortenfor Oslo S, etter KPL-bygget

Oppmøte på Bjørvika konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6

Kontaktpersoner i Samferdselsdepartementet:

Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson, mobil: 465 48 595

Underdirektør Susanne Moen Stephansen, mobil: 480 32 792