Samferdselsministeren kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen

- Vi i politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har som mål å kjøre alle de viktigste riksveistrekningene i landet. Nå er turen kommer til E10 i Nord-Norge. Vi vil se, erfare og lytte. Det er viktig for oss når vi skal ta avgjørelser om hvordan vi skal ruste opp, vedlikeholde og bygge nytt for framtiden i nord, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kjøreturen i nord starter allerede søndag kveld 26. april. Da tar samferdselsministeren og hans statssekretær Tom Cato Karlsen ferge fra Bodø til Moskenes i Lofoten, der turen starter grytidlig fra Å dagen etter.

Du kan følge turen på vår kartløsning - og via Twitter (@samferdselsdep - #E10)

- Jeg ser fram til å se vakre Lofoten i morgentimene, men programmet blir tett, med flere møter og stopp underveis. I tillegg til å se på veien, skal vi innom flere av lufthavnene i regionen. Med meg i bilen har jeg derfor konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen. Regionveisjef Torbjørn Naimak er selvsagt også med. Jeg regner med å få grundige orienteringer underveis, sier samferdselsministeren.

Reiseruten innholder også en tur innom Sortland, Stokmarknes og Harstad.

- Vi vil få kjørt gjennom store deler av Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Salten. Dette vil gi oss et helt annet grunnlag for å ta viktige beslutninger om utbygging og vedlikehold i regionen, enn om vi kun skulle holdt oss til rapporter og kart på kontoret.

Pressen er velkommen på alle oppgitte stoppsteder og til å følge med i egne biler. På noen av etappene er det ledig plass i samferdselsministerens og statssekretærens bil. Journalister som ønsker å sitte på en etappe, må melde fra på forhånd til kommunikasjonsrådgiver Susanne Moen Stephansen, mobil 480 32 792.

Programmet for turen finner du her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/samferdselsministeren-kjorer-e10-fra-a-i-lofoten-til-riksgrensen/id2408374/ 

Multimedia

Multimedia