Samferdselsministeren med initiativ overfor USA for å redusere roamingutgiftene

Report this content

- Vår hverdag blir stadig mer digitalisert. Flere av våre daglige gjøremål krever at vi kan være på nett hele tiden og overalt. De senere årene har det blitt rimeligere for nordmenn å ringe og surfe når de er på reise i Europa. Regjeringen vil nå arbeide for å få til en tilsvarende utvikling for de som reiser mellom USA og Norge.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag har sendt brev til den amerikanske næringsministeren Penny Pritzker.

- Det er veldig mange som reiser mellom Norge og USA. Høye roamingutgifter begrenser bruken av mobil, datamaskiner og nettbrett i utlandet. Det er uheldig for næringslivet, men også for de ferierende. Vårt initiativ overfor USA markerer at vi ønsker å sette fart i arbeidet med å redusere roamingutgiftene og gjøre reisene mellom våre to land mer sømløse også digitalt, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren skriver at han ønsker et tettere ekom-samarbeid mellom Norge og USA. Reduserte utgifter ved bruk av mobile enheter på reise er en av sakene som er aktuelle å diskutere.

- På hjemmebane arbeider regjeringen med å legge til rette for et likeverdig tilbud av kommunikasjonstjenester med høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet. Men verden blir stadig mer globalisert, og nordmenn reiser stadig mer. Vi er derfor opptatt av at ferierende og forretningsreisende kan være på nett i utlandet uten å måtte bekymre seg for lommeboka, sier samferdselsministeren.

Ekomplanen – skal bidra til utvikling og bruk av den digitale infrastrukturen

Samferdselsdepartementet jobber nå med Ekomplanen, en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon. Planen skal være et viktig strategisk dokument for både myndigheter og markedsaktører. Dette initiativet er en del av det langsiktige arbeidet med utvikling og bruk av den digitale infrastrukturen. Ekomplanen vil bli lagt fram for Stortinget våren 2016.

Flere opplysninger:

• Brev av 11. november 2015 fra samferdselsministeren til den amerikanske næringsministeren

• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er på reise i USA i perioden 18. -20. november - program