Samferdselsministeren om ulykkesrapportene: – Ønsker mer åpenhet

– Det er viktig at de som har behov for informasjonen får tilgang til den, og dette gjelder ikke minst dem som har mistet sine kjære i tragiske ulykker. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en kommentar til VGs påstand om at Statens vegvesen bevisst hemmeligholder ulykkesrapportene.

Samferdselsministeren ber nå Vegdirektoratet ta kontakt med alle involverte parter (blant annet Politiet, Statens havarikommisjon, Riksadvokaten og Vegtilsynet) for å komme fram til hvordan en slik åpenhet kan praktiseres på best mulig måte.

Åpenhet rundt ulykkerapportene har vært tema tidligere

Problemstillingen knyttet til åpenhet rundt ulykkesrapportene, var tema allerede i 2007. Da stilte stortingsrepresentant Bård Hoksrud et skriftlig spørsmål til daværende samferdselsminister om saken. I svaret til Stortinget ble det sagt at det skulle tas sikte på at materialet skulle gjøres mer tilgjengelig.

– Dette ble den gang dessverre ikke fulgt opp godt nok av departementet overfor Statens vegvesen. Vår regjering er opptatt av åpenhet og er ikke tilfredse med dagens situasjon. Vi tar nå tak i denne problemstillingen for å få til nødvendige og ønskede endringer, avslutter Solvik-Olsen.