Samferdselsministeren til Detroit: - Smarte biler er bra for miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet

- Snart blir bilen din like smart som mobiltelefonen din. Utviklingen innen intelligente transportsystemer - ITS - går svært fort. Det er viktig å legge til rette for at denne nye teknologien blir tatt i bruk på en god måte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren skal 7. til 11. september delta på ITS World Conference i Detroit, der moderne transportteknologi blir vist frem og diskutert.

- Når bilen kommuniserer med omgivelsene, får vi utnyttet vegene våre bedre og sikrere. Køene blir kortere fordi trafikken kan styres bedre, trafikken blir tryggere å ferdes i fordi bilførerne får bedre hjelp, miljøutslippene blir redusert gjennom effektiv trafikkavvikling og bedre kjøretøyteknologi.

- ITS utvikles i et internasjonalt marked. I Detroit samles nå leverandører og eksperter fra alle deler av transportområdet. Det er viktig for meg å være tilstede der diskusjonene om muligheter og utfordringer foregår, sier samferdselsministeren.

Personvern

Som andre deler av det nye informasjonssamfunnet, betyr ITS også utfordringer på områder som personvern og IKT-sikkerhet.

- Vi skal kritisk vurdere personvernsidene av de nye teknologiene. Samtidig er regjeringen opptatt av å begrense de statlige føringene, slik at vi ikke hindrer konkurranse og kreativitet i markedet. Effektiv og trygg transport er et stort gode både for den enkelte og for samfunnet, sier samferdselsministeren.

ITS i Norge

ITS er i bruk i alle deler av transportsektoren, og alle de statlige transportetatene er involvert i arbeidet med å utvikle og innføre ITS.

Samferdselsdepartementet har finansiert en rekke forskningsprosjekter innen intelligente transportsystemer, og i Nasjonal transportplan er ITS vurdert som et viktig virkemiddel for å effektivisere person- og godstransporten i Norge. Samferdselsdepartementet gir hvert år støtte til interesseorganisasjonen ITS Norge, som koordinerer arbeidet for å øke nytteverdien av ITS i norsk transport.

For næringslivet betyr sømløs utveksling av informasjon mellom de ulike leddene i transportkjeden reduserte kostnader. Særlig for industri og næringsliv med store transportbehov, vil ITS kunne bety økt konkurransekraft.

Presskontakt: Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson: 46 54 85 95

Pressebilde - Foto: SD/Tor Midtbø

Multimedia

Multimedia