Setter inn ekstra ferge på E39-sambandet Halsa-Kanestraum i Møre og Romsdal

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i dag bedt Statens vegvesen om snarest mulig sette inn ekstra fergekapasitet på Halsa-Kanestraum.

- Vi har fulgt utviklingen på denne strekningen nøye over tid, og vurderer det nå slik at det vil være behov for høyere frekvens på fergesambandet gjennom sommeren. Jeg har derfor bedt Statens vegvesen om å løse den akutte utfordringen gjennom sommeren ved å sette inn en ekstra ferge frem til utgangen av september, sier samferdselsminister Solvik-Olsen

- Det har frem til nå vært gjort vurderinger av om økning i kapasiteten på dette sambandet vil medføre større ulemper på fergesamband lenger sør. Jeg føler meg nå trygg på at økningen i kapasitet på Halsa-Kanestraum ikke vil medføre utfordringer som ikke kan løses på øvrige samband, sier samferdselsministeren.

- Vi har sett en betydelig vekst i trafikken over tid på flere riksvegsamband, noe som også medfører en økning i gjenstående biler. Dette er uheldig og uønsket. Regjeringen er opptatt av å bedre transportsituasjonen for næringslivet, og binde sammen bo- og arbeidsmarked. Vi følger derfor utviklingen nøye på denne og andre strekninger i tiden som kommer. 

- Jeg har ambisjon om at ekstra ferge skal settes inn i sambandet i løpet av en ukes tid. Det vil gi bedre regularitet og kapasitet gjennom sommeren, sier samferdselsminister Solvik-Olsen

For ytterligere kommentarer, kontakt statssekretær Jon Georg Dale: 418 06 225