Statsbudsjettet 2015: Ruster samferdsels-Norge for fremtiden

- Økte investeringer i veg og jernbane, vedlikeholdsetterslepet i sektoren reduseres for første gang på tiår og storsatsning i kystforvaltningen. H/FrP-regjeringens budsjettforslag inneholder 54,6 milliarder kroner til samferdsel. Det er 14,1 prosent over budsjettforslaget for 2014 fra den rødgrønne regjeringen. Men like viktig er det at sektoren nå omorganiseres for å bli langt mer effektiv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om statsbudsjettet for 2015.

[Merk: Ny versjon med lenke til samleside om budsjett]

Drift og vedlikehold av dagens infrastruktur skal ha høy prioritert.

- Vi må ta vare på den infrastrukturen vi har. Over mange år har vedlikeholdsetterslepet økt på veg og bane. I 2015 endres dette. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på veg bli redusert. Kombinert med effektiviseringsgevinster vil man også på jernbanesiden få til stans i veksten av vedlikeholdsetterslepet, sier Solvik-Olsen.


For resten av hovedpressemeldingen, fylkesvis oversikt over forslag og tiltak i samferdselssektoren, temapressemeldinger, grafikk med hovedprioriteringer, samferdselskart, budsjettproposisjon og videosnutt med samferdselsministeren om budsjettforslaget – se: 

  • Samferdselsdepartementets spesialside om forslaget til samferdselsbudsjett for 2015For mer informasjon – ta kontakt via:
 

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)