Syklistenes Landsforening: 1,5 millioner kroner i driftstilskudd fra Samferdselsdepartementet

- Syklistenes Landsforening er en viktig medspiller i arbeidet med å øke andelen syklende i trafikken. Samferdselsdepartementet har derfor tildelt foreningen 1,5 millioner kroner i driftstilskudd for 2012. Tilskuddet skal bidra til at foreningen kan arbeide for at det blir lagt bedre til rette for sikker, miljøvennlig og helsefremmende sykkeltrafikk, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 

Syklistenes Landsforening har i flere år mottatt driftstilskudd fra Samferdselsdepartementet. For 2011 ble tilskuddet økt med 500 000 kroner til 1,5 millioner kroner, og dette  blir nå videreført for 2012. 

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)