To flyselskaper ønsker å drive regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016

Ved anbudsåpning i dag har Samferdselsdepartementet mottatt anbud fra to flyselskap for drift av regionale ruteflyginger i Sør Norge fra 1. april 2016. – Vi tar nå fatt på prosessen med å gå gjennom de innkomne anbudene. Vi tar sikte på å ha beslutningen klar så tidlig som mulig i løpet av høsten, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

Disse selskapene har lagt i anbud:

  • Danish Air Transport AS (DAT)
  • Widerøes Flyveselskap AS (Widerøe)

Anbudene har kommet inn etter utlysning av en åpen anbudskonkurranse 7. mai 2015 der flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere anbud på drift av til sammen åtte flyruter i Sør-Norge for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020

De aktuelle flyrutene er:

  1. Røros – Oslo
  2. Førde – Oslo
  3. Sogndal – Oslo
  4. Sandane – Oslo
  5. Sogndal – Bergen
  6. Sandane – Bergen
  7. Førde – Bergen
  8. Ørsta-Volda – Bergen

Gjennom anbudskonkurransen vil det bli tildelt enerett til regional ruteflygning til flyselskapene som har lavest krav til godtgjørelse fra staten og som ellers oppfyller de kravene som Samferdselsdepartementet har fastsatt for rutedriften.

Valg av flyselskap og tildeling av ruter vil skje når tilbudene er gjennomgått og vurdert av Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet.

Departementet gjør oppmerksom på at anbudet/anbudene er unntatt offentlighet inntil departementet har gitt tilbakemelding til tilbyderne om valg av operatør(er). Dette er hjemlet i forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova § 9 andre ledd.