Tromsø kommune kan fortsette planleggingen av ”Østre trasé” langs Ramfjorden

Samferdselsdepartementet går inn for at Tromsø kommune kan fortsette planleggingen av ny E8 Sørbotn – Laukslett i Tromsø kommune.

- Dette er i tråd med vedtak i Tromsø kommune, og betyr dermed at vi følger opp lokale vedtak. Vi legger vekt på at kommunen mener at utbygging etter østre trasé vil gi den beste løsningen for framtidig utvikling av transportsystemet i og rundt Tromsø, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å stanse arbeidet med statlig reguleringsplan for prosjektet. Arbeidet med en slik statlig plan, basert på en løsning med valg av ”vestre trase”, det vil si på vestsiden av Ramfjorden, ble satt i gang av den forrige regjeringen i september i fjor.

- En stans i arbeidet med statlig reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett betyr altså at Tromsø kommune kan fortsette planleggingen av østre trasé som et alternativ for framtidig utvikling av E8 inn mot Tromsø by. Utbyggingen vil bidra til økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Den er også viktig for næringslivet i byen og for Tromsø havn, sier samferdselsministeren. 

Flere opplysninger: 
Brev av 14. mars 2014 fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Multimedia

Multimedia