Trønderbanen: Lokaltog helt til Melhus gir et bedre tilbud til de reisende

- Regjeringen vil at flere skal benytte jernbanen i og rundt de store byene. Den 14. desember i år forlenges rutetilbudet på Trønderbanen fra Lerkendal til Melhus. Forbedringen åpner et nytt lokaltogmarked sør for Trondheim. Det nye rutetilbudet vil forhåpentlig gi en sterk økning i antall reisende. Samtidig kan dette bidra til å dempe presset på vegtrafikken i Trondheimsregionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanestasjonene sør for Trondheim har i dag et svært begrenset togtilbud. Heimdal og Melhus har stor pendlertrafikk, men de store markedene i disse områdene betjenes i dag med buss. 
 
Bedre tilbud sør for Trondheim
Samferdselsdepartementet har besluttet å forlenge lokaltogtilbudet på Trønderbanen til Melhus skysstasjon. Forlengelsen av rutetilbudet sør for Trondheim vil gi et gjennomgående togtilbud på strekningen Melhus–Steinkjer. Endringen fører samtidig til at togpassasjerene sør for Trondheim får et direkte togtilbud til og fra Trondheim Lufthavn, Værnes.

Stasjonene Kvål, Ler og Lundamo vil også få et betydelig tilbudsløft. Dette kommer av at 12 av avgangene på Trønderbanen kjøres lenger sør enn Melhus.

Timesfrekvens – som i dag
Det nye togtilbudet på Trønderbanen skal ha timesfrekvens på strekningen Melhus–Steinkjer. Ekstratogene i rushtiden kommer fortsatt til å gå mellom Steinkjer og Lerkendal stasjon.

Det nye rutetilbudet til NSB på Trønderbanen gjelder fra 14.desember 2014.

En økning på 25 prosent
Tall fra 2013 viser at vel én million reisende bruker Trønderbanen. Når det nye togtilbudet har satt seg i markedet, er det anslått en økning på minst 250 000 reisende per år sammenliknet med dagens nivå. Dette tilsvarer en økning på om lag 25 prosent.

I forbindelse med etableringen av det nye rutetilbudet på Trønderbanen er Samferdselsdepartementet i dialog med NSB om endring av trafikkavtalen mellom staten og togselskapet.

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)