”Trygghetspatruljer” skal få tilgang til kollektivfelt

Samferdselsdepartementet tar sikte på å gi kjøretøy fra enkelte kommunale trygghetstjenester tilgang til å kjøre i kollektivfeltene.

Enkelte kommuner har idag særlige enheter som rykker ut ved utløst trygghetsalarm fra eldre. Disse kjøretøyene har et særlig behov for god fremkommelighet i trafikken, men kan idag ikke kjøre i kollektivfeltene.  

- Jeg har stor forståelse for at enkelte helsetjenesteytende kommunale etater, i visse situasjoner hvor det kan stå om liv og helse, trenger å komme seg raskt frem i trafikken. Tilgang til kollektivfeltene vil da kunne være hensiktsmessig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.  

- Jeg har derfor besluttet å starte et regelverksarbeid med sikte på å gi kjøretøy fra slike kommunale enheter tilgang til kollektivfeltene. Et slikt arbeid vil blant annet omfatte en kartlegging av behovet på nasjonalt nivå og utarbeiding av nærmere kriterier for merking av kjøretøy, sier samferdselsministeren.