Ubemannede luftfartøy: Nytt regelverk og internasjonalt samarbeid

- Økt bruk av fjernstyrte luftfartøy eller såkalte droner, betyr at vi i Norge bør få på plass et regelverk som fremmer en videre utvikling av slike tilbud, samtidig som man ivaretar hensyn til sikkerhet for luftfarten og for personer på bakken. Hensyn som gjelder datasikkerhet og personvern må også reguleres. Norske regler og bestemmelser bør dessuten tilpasses best mulig til den teknologiske og reguleringsmessige utviklingen som skjer internasjonalt på dette området.

Dette sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Statssekretæren viser til at Luftfartstilsynet nå har sendt på høring et utkast til en nasjonal forskrift om luftfartøy uten fører om bord.

Internasjonalt samarbeid

Prinsipper for utvikling og fastsetting av regelverk for droner i luftfarten var også emne for en nylig  europeisk  konferanse i Riga i Latvia, arrangert av det latviske formannskapet i Rådet for den europeiske union.

 – Konferansen samlet representanter for myndigheter, tilbydere og operatører av ulike dronetjenester og selskaper som produserer droner. Drøftingene munnet ut i en erklæring om styrket internasjonalt samarbeid med sikte på mest mulig felles rammer for utvikling og fastsetting av regelverk på dette nye vekstområdet i luftfarten, sier statssekretær Tom Cato Karlsen, som ledet den norske delegasjonen ved konferansen.

Høringssaken

http://www.luftfartstilsynet.no/aktuelt/hoeringer/RPAS-forskrift_på_høring

Mer informasjon

“European stakeholders reach broad consensus on further steps to open RPAS market” - pressemelding fra koneferanse i Riga, Latvia, mars 2015:https://eu2015.lv/news/media-releases/816-european-stakeholders-reach-broad-consensus-on-further-steps-to-open-rpas-market