Uriktige påstander i DN-oppslag om kabinansatte

- I dagens utgave av Dagens Næringsliv påstår stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet at regjeringen vurderer å endre regelverket, slik at Norwegian kan ha asiatiske kabinansatte på flyene i Norge. Dette er ikke riktig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

-  Slik reglene er i dag, kan Norwegian ikke bruke thailandsk personell på flygninger internt i Norge selv om flyet er registrert i Irland og personellet rekruttert fra et bemanningsbyrå i Thailand. Skal de kunne gjøre det, må personellet først ha norsk arbeidstillatelse. Det fører med seg krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, sier samferdselsministeren.

-  Regjeringen ønsker å styrke den norske luftfartsklyngen. Asiatisk personell på fly i Norge er ikke en sak som vurderes av regjeringen. Det er heller ikke en problemstilling som vi anser som relevant. Vi har ikke registrert noe ønske fra noen av partene innen luftfarten om å kunne benytte seg av personell fra land utenfor EØS på flyruter i Norge.

-  Derimot er det en aktuell problemstilling om man fortsatt skal ha et regelverk som hindrer lengre eller varig innleie av utenlandskregistrerte fly. En slik endring vil ha utlendingsrettslige og næringspolitiske konsekvenser som vi ikke er ferdig med å vurdere, sier Solvik-Olsen.

Noen av vurderingene vil fremgå av den kommende rapporten om globalisering i luftfarten, som departementet er i ferd med å ferdigstille, mens andre vurderinger vil det være bedre å ta opp i et eventuelt høringsnotat med forslag til regelendringer.

For mer informasjon, ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)