Uteblitt køkaos i Oslo: Samferdselsministeren arrangerer møte om mer innfartsparkering

- Vi skal være godt forberedt til å takle økt trafikk på Oslos veier etter ferien. Vedlikeholdsarbeidet i Smestadtunnelen har god fremdrift, men kapasiteten på veinettet er redusert. Det fryktede køkaoset i Oslo har uteblitt, og slik ønsker vi det skal fortsette. Derfor gjennomfører vi jevnlige møter med Vegvesenet, Ruter, Jernbaneverket og NSB hvor vi ser på flere tiltak som kan bidra til å avlaste trafikken på veinettet, blant annet innfartsparkering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Som følge av den reduserte framkommeligheten i Smestadtunnelen har Samferdselsdepartementet statusmøter med Statens vegvesen, Ruter, Jernbaneverket og NSB om trafikkavviklingen i tunnelen og følgene dette har for trafikken i det øvrige transportsystemet i Oslo.  Det neste møtet går av stabelen fredag 14. august 2015.  

Innfartsparkering – bytte fra bil til kollektivtransport

 - Folk var veldig flinke til å tilpasse seg situasjonen da Smestadtunnelen ble stengt. Mange fant alternativ transport, mens andre reiste på andre tidspunkter. Lærdommene vi trekker fra Smestadtunnelen er relevante for framtidige tunneloppgraderinger i storbyområder, sier samferdselsministeren. 

Flere tunneler i Oslo skal oppgraderes de nærmeste årene. Da er det om å gjøre å stå klar med de beste tiltakene, slik at folk kommer seg til og fra jobb og skole når de skal.

- Å øke kapasiteten for innfartsparkering ved kollektivknutepunkter utenfor det sentrale Oslo kan være et godt tiltak. Da kan flere pendlere bytte fra bil til kollektivtransport når de skal til og fra jobb i Oslo sentrum. Dette belaster kapasiteten på togene og bussene. Jeg er derfor også opptatt av å vite hvordan dette kan og bør gripes an, og ser fram til å få innspill fra underliggende etater og transportoperatørene, sier Solvik-Olsen.

Priv. til red.: Møtet 14. august er ikke åpent for pressen, men samferdselsministeren kan svare på spørsmål i etterkant, fra kl. 13.30.

Pressevakt: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)