Utekontroll av ”akselløft” for tyngre kjøretøy: Statens vegvesen går tilbake til tidligere praksis

- Statens vegvesen skal gå tilbake til tidligere praksis ved utekontroll av akselløft på tunge kjøretøy. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Vegdirektoratet også raskt vurdere en midlertidig løsning på problemene ved godkjenning av nye biler med akselløft.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad etter at hun i dag har hatt et møte med Vegdirektoratet og representanter for lastebilnæringen for å drøfte håndheving av EU-regler for bruk av akselløft på tunge kjøretøy.

Direktoratet skal ellers vurdere hvilket handlingsrom EU-regelverket gir for tilpassing til norske forhold. Vurderingen skal gjennomføres i nær kontakt med lastebilnæringen, og den vil blant annet ta for seg praksis og regelfortolking i andre nordiske land.