Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erverver barnehageportefølje i Norge for 4 580 MNOK og tegner langsiktige leieavtaler

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) erverver en større portfølje med barnehager fra Trygge Barnehager til en omforent eiendomsverdi på 4 580 MNOK. De årlige leieinntektene er 262 MNOK. Porteføljen består av 142 eiendommer, totalt ca. 110 000 kvm bebygget areal og 677 000 kvm tomteareal. Trygge Barnehager tegner leieavtale på 25 år, med mulighet til å forlenge, slik at total leietid kan bli inntil 45 år. Cirka 92 prosent av eiendomsverdien er lokalisert i de norske storbyregionene, med en stor andel i Oslo.

”Vi er veldig takknemlige for at vi har fått muligheten til erverve en så god og solid portefølje med barnehager, som grunderne Eli och Sigurd har bygget opp over mange år og for at vi får muligheten til å samarbeide videre med selgerne, som nå blir langsiktige leietakere hos SBB. SBB tar ansvar for murstein og betong for at kommunene og de private entreprenørene skal kunne fokusere på velferdssamfunnets kjernevirksomheter. Vi har også finansiell kapasitet til å fortsette å støtte utbyggingen av viktig sosial infrastruktur sammen med segmentets aktører. SBB, med sine 150 000 aksjonærer, kommer til å bestå i mange generasjoner, noe som er helt sentralt for en langsiktig, bærekraftig og sosial infrastruktur, noe som også segmentets aktører har begynt å legge mer vekt på. Videre bekrefter dette ervervet vårt store engasjement og tro på det norske markedet og vår vilje til å ta ansvar for de viktigste menneskene i samfunnet. Etter dette ervervet av ytterligere 142 barnehager kommer ca. 10% av alle barnehagebarn til å gå i en barnehage som er eiet av SBB”, sier  Ilija Batljan, Administrerende direktør og grunnlegger av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Vi er meget tilfredse med en transaksjon som ytterligere styrker Trygge Barnehager som et robust selskap for fremtiden. Vi ser frem til å kunne fokusere enda sterkere på barnehagedrift fremover sammen med våre ansatte”, sier grunderne Sigurd Aase og Eli Sævareid i Trygge Barnehager.

”Dette viser nok en gang SBB’s vilje til å ta et stort og viktig samfunnsansvar i det norske samfunnet. Vi vil etter dette ervervet ha en portefølje bestående av nesten 300 barnehager i Norge”, sier Henrik Melder, Daglig leder i SBB Samfunnsbygg AS.

Signering ble gjennomført i dag den 10. desember 2021 og overtakelse er planlagt til den 13. desember 2021.

SBB’s rådgivere i denne transaksjonen har vært Arctic Securities og Advokatfirmaet Thommessen AS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ilija Batljan, Administrerende direktør og grunnlegger av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) is the Nordic region’s leading property company in social infrastructure. The Company’s strategy is to long term own and manage social infrastructure properties in the Nordics and rent regulated residential properties in Sweden, and to actively work with property development. Through SBB’s commitment and engagement in community participation and social responsibility, municipalities and other stakeholders find the Company an attractive long-term partner. The Company’s series B shares (ticker SBB B) and D shares (ticker SBB D) are listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap. Further information about SBB is available at www.sbbnorden.se.

Abonner

Dokumenter og linker