SBB’s sykehus på Gardermoen – første sykehus i verden som oppnår miljøsertifiseringen Breeam in Use – Outstanding

Report this content

-Vi er veldig stolte over å oppnå Breeam in Use Outstanding, som er den høyeste miljøklassifiseringen man kan oppnå for et bygg i drift, sier Henrik Melder, Daglig leder i SBB Samfunnsbygg AS. -Dette har vi klart å oppnå gjennom hardt og målrettet arbeid fra vårt gode driftsapparat og tekniske team. Videre har vi fått meget god bistand fra Bill Engeness i Norencert AS som har spesialisert seg på å bistå i slike prosesser.

-Våre medarbeidere går på jobb hver dag med en ambisjon om å bidra til at vi kan oppnå våre hårete mål innenfor miljø og bærekraft. Sertifiseringen er et synlig bevis på at vi har rett fokus og at vi jobber riktig med en av vår tids største utfordringer, sier Henrik Melder videre.

-At sykehuset på Gardermoen oppnår Breeam in Use Outstanding, som det første sykehuset i verden, viser at våre meget ambisiøse mål innenfor miljø og bærekraft, kombinert med våre dyktige og dedikerte medarbeidere gir resultater, sier Ilija Batljan, Konsernsjef og grunnlegger av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”). -Vi lover å fortsette med å levere på våre miljø- og bærekraftsambisjoner, sier Ilija Batljan.

-For et selskap av vår størrelse er det viktig å jobbe grundig og systematisk over tid med disse utfordringene, det gjør vi i SBB, sier Marika Dimming, Head of Sustainability i SBB.

-Vi har et mål om å være klimapositive innen 2030, så vi har ingen tid å miste, avslutter Marika Dimming.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henrik Melder, Daglig leder, SBB Samfunnsbygg AS, henrik.melder@sbbnorden.no

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) is the Nordic region’s leading property company in social infrastructure. The Company’s strategy is to long term own and manage social infrastructure properties in the Nordics and rent regulated residential properties in Sweden, and to actively work with property development. Through SBB’s commitment and engagement in community participation and social responsibility, municipalities and other stakeholders find the Company an attractive long-term partner. The Company’s series B shares (ticker SBB B) and D shares (ticker SBB D) are listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap. Further information about SBB is available at www.sbbnorden.se.

Abonner