Feirer Verdens søvndag 20 mars

Lysaker 20. mars 2009
I anledning Verdens søvndag ønsker legemiddelselskapet sanofi-aventis å sette fokus på søvnvansker hos befolkningen i Norge, og lanserer et nytt nettsted: www.sovnhjelpen.no

På sanofi-aventis’ nye nettside www.sovnhjelpen.no kan man finne:
 Informasjon om søvn og søvnvansker
 Enkle råd for god søvnhygiene
 Selvtester for å evaluere søvnvansker
 Informasjon om hvordan forberede seg før legebesøk

Søvnvansker er et utbredt problem i Norge og man regner med at omtrent 30 % av befolkningen
opplever dette i løpet av livet.

Helsepersonell ser store utfordringer i hvordan dette skal håndteres. Vi vet at søvnvansker
forringer livskvalitet og yteevne, i tillegg til å øke risikoen for andre kroniske lidelser som f.eks
hjerte-/karsykdommer og diabetes. Leger har flere alternativ å spille på i håndteringen av disse
vanskene, og man kan komme langt med gode råd innen søvnhygiene. I tillegg finnes det
gode medikamentelle alternativer å spille på ved riktig diagnostisering av søvnvanskene hos en
lege.

Det eksisterer flere forskjellige typer søvnvansker, feks. innsovningsproblemer, dårlig
søvnkvalitet eller nattlige oppvåkninger, og det er viktig med en grundig utredning av lege.

Sanofi-aventis har lang tradisjon innen søvnforskning og har flere produkter innen
søvnbehandling på markedet. Vårt hovedfokus er å utvikle nye og bedre behandlingsprinsipper
for å hjelpe pasienter til en bedre hverdag.

Sanofi-aventis er et av verdens ledende, og Europas største legemiddelselskap. Vi driver
forskning og utvikling av nye medisiner, og våre fokusområder er blant annet kreft, hjerte- og
karsykdommer, diabetes og søvn.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Annelene Svingen tlf 95760737 eller
annelene.svingen@sanofi-aventis.com

Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis er et ledende, verdensomspennende farmasøytisk firma som oppdager, utvikler og markedsfører
terapeutiske løsninger for å forbedre folks liv og helse. Sanofi-aventis er børsnotert i Paris (EURONEXT:SAN) og i New
York (NYSE:SNY).

Sanofi-aventis www.sanofi-aventis.com
Media kontakt: Tlf 67 10 71 00

Om oss

Et stort farmasøytisk selskap som setter fokus på helse over hele verden. Med en nettoomsetning i 2004 på 26 750 millioner euro, og mer enn 100 000 ansatte i rundt 100 land er Sanofi-aventis er et av verdens ledende legemiddel selskap og er blant topp 6 i Norge. Det globale hovedkontoret er i Paris, Frankrike. Det norske hovedkontoret befinner seg på Lysaker. 7 viktige behandlingsområder Sanofi-aventis fokuserer sine aktiviteter på 7 viktige behandlingsområder: Hjerte-karsykdommer (f. eks. Hypertensjon)Thrombose (Blodpropp)Onkologi (Kreft)Sykdommer i sentralnervesystemet (f.eks. MS) DiabetesOsteoporose (Benskjørhet) Gode legemidler for millioner av pasienter Sanofi-aventis’ portefølje av markedsførte produkter inkluderer flere legemidler som er verdensledere i sine respektive klasser, innen områdene blodpropp, hjerte-karsykdommer, søvnforstyrrelser, epilepsi, diabetes og kreft. Svært produktiv og nyskapende forskning og utvikling Grunnlaget for sanofi-aventis' verdensomspennende fremgang er en svært produktiv og nyskapende forsknings- og produktutviklingsorganisasjon med rundt 11 000 forskere som jobber i mer enn 20 forskningssentere på tre kontinenter. Her legger vi vekt på å forske frem nyskapende terapeutiske behandlinger. For øyeblikket er rundt tretti forsknings- og produktutviklingsprosjekter kommet meget langt i utviklingen. Se forøvrig hjemmesiden til Legemiddelindustriforeningen. For mer informasjon om sanofi-aventis rundt om i verden kan du besøke www.sanofi-aventis.com.

Dokumenter og linker