Pressemelding: Resultater i to kliniske fase III studier offentliggjort ved det årlige møtet for American College of Car

Pressemelding: Resultater i to kliniske fase III studier offentliggjort ved det årlige møtet for American College of Cardiology. Sandvika, March 9 , 2004 Vedlagt ligger to pressemeldinger angående publiseringen av resultatene i to kliniske fase III studier som i dag ble offentliggjort ved det årlige møtet for American College of Cardiology. Resultatene er ment å vise den mulige terapeutiske rollen til Acomplia® (rimonabant) i sammenheng med kardiovaskulære risikofaktorer hos overvektige/pasienter med fedme og røykere. Disse initielle fase III reslutatene bekrefter og avklarer dataene som allerede er samlet inn i fase II studiene, og kan oppsummeres slik: 1. Acomplia® er et effektivt medikament som kan hjelpe pasienter til å slutte å røyke uten at pasientene rapporterer vektøkning. 2. Acomplia® er en effektiv behandling av overvekt assosiert med kardiovaskulære risikofaktorer. 3. Acomplia® forbedrer lipid og glukoseprofilene for pasienter med fedme og dyslipidemi eller ubalanse i glukosemetabolisme. 4. Disse kliniske og biologiske forbedringene ble vist i begge studiene sammen med moderate og forbigående bivirkninger, hovedsaklig gastrointestinale. Disse oppmuntrende resultatene gjør det mulig å forestille seg en ny farmakologisk tilnærmelse til kardiovaskulære risikofaktorer i overvektige og eller røykere. Lenke til internasjonal uavhengig nettsteder: http://www.theheart.org/, http://www.medical-congress.net/html/march_9th__acc_2004.html *** TELEKONFERANSE I sammenheng med offentliggjøringen vil en telekonferanse for finans analytikere, investorer og journalister holdes onsdag 10 mars 2004 klokken 16.00. Denne konferansen vil bli på engelsk. Or å delta vil følgende nummer ringes 10 minutter før det begynner : France : 00 33 (0) 1 70 70 81 98 code : 567944 United Kingdom : 00 44 (0) 207 984 75 82 code : 567944 USA : 00 1 718 354 11 58 code : 567944 Et opptak av konferansen vil bli tilgjengelig fra samme dag til onsdag 17 mars 2004 ved å ringe: France : 00 33 (0) 1 70 70 82 10 code : 567944# United Kingdom : 00 44 (0) 207 784 10 24 code : 567944# USA : 00 1 718 354 11 12 code : 567944# En direkte audio webcast av konferansen vil være tilgjengelig på vår nettside (www.sanofi-synthelabo.com) and et opptak vil være tilgjengelig frem til onsdag 17 mars 2004 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/10/20040310BIT20320/wkr0008.doc TO STUDIER INDIKERER AT ACOMPLIA® (RIMONABANT) GIR EN NY TILNÆRMING TIL KARDIOVASKULÆR RISIKO... http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/10/20040310BIT20320/wkr0009.pdf Press release concerning the publication of results for two initial Phase III studies which were.... http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/10/20040310BIT20320/wkr0010.pdf TWO PIVOTAL STUDIES INDICATE ACOMPLIA®(RIMONABANT) OFFERS A NOVEL APPROACH TO CARDIOVASCULAR RISK...

Om oss

Et stort farmasøytisk selskap som setter fokus på helse over hele verden. Med en nettoomsetning i 2004 på 26 750 millioner euro, og mer enn 100 000 ansatte i rundt 100 land er Sanofi-aventis er et av verdens ledende legemiddel selskap og er blant topp 6 i Norge. Det globale hovedkontoret er i Paris, Frankrike. Det norske hovedkontoret befinner seg på Lysaker. 7 viktige behandlingsområder Sanofi-aventis fokuserer sine aktiviteter på 7 viktige behandlingsområder: Hjerte-karsykdommer (f. eks. Hypertensjon)Thrombose (Blodpropp)Onkologi (Kreft)Sykdommer i sentralnervesystemet (f.eks. MS) DiabetesOsteoporose (Benskjørhet) Gode legemidler for millioner av pasienter Sanofi-aventis’ portefølje av markedsførte produkter inkluderer flere legemidler som er verdensledere i sine respektive klasser, innen områdene blodpropp, hjerte-karsykdommer, søvnforstyrrelser, epilepsi, diabetes og kreft. Svært produktiv og nyskapende forskning og utvikling Grunnlaget for sanofi-aventis' verdensomspennende fremgang er en svært produktiv og nyskapende forsknings- og produktutviklingsorganisasjon med rundt 11 000 forskere som jobber i mer enn 20 forskningssentere på tre kontinenter. Her legger vi vekt på å forske frem nyskapende terapeutiske behandlinger. For øyeblikket er rundt tretti forsknings- og produktutviklingsprosjekter kommet meget langt i utviklingen. Se forøvrig hjemmesiden til Legemiddelindustriforeningen. For mer informasjon om sanofi-aventis rundt om i verden kan du besøke www.sanofi-aventis.com.