EN SIRKULÆR FREMTID – ET ANSVAR FOR BYGGEINDUSTRIEN

Report this content

Å være en del av en sirkulær økonomi handler om å gå fra ord til handling. Å ha et klimaengasjement der du allerede under bygningens planleggingsfase implementerer miljømålene som en retningslinje å følge gjennom hele prosjektet. Vi vet at klimaeffekten er reell. Vi - du og jeg - er alle en del av jordens kretsløp. Vi vet at fremtiden ikke venter på oss. Karbonutslippene må vi alle ta et ansvar for, og er særlig et ansvar alle parter i byggebransjen må ivareta. Ved å ta bevisste valg som genererer lavt karbonavtrykk kan vi skape en fremtid der vi ikke bare forbruker materialer, men der vi også gjenbruker det vi en gang bygde.


 

- Å arbeide sirkulært og å bygge sirkulært – det er ikke lenger et valg eller en visjon. Det er noe vi faktisk gjør og målrettet etterstreber når vi utvikler våre produkter og aluminiumsystemer, sier Johan Strand, salgsdirektør i SAPA.

Det bygges og rives over hele verden, og det vil det alltid gjøre, men vi må også ta vare på det vi en gang bygde. En brukt vindusramme i aluminium demontert fra en bygning har ikke nådd endelig levetid. Produktet demonteres, sorteres og smeltes om. Omsmelting sparer 95% av energien som benyttes til produksjon av primæraluminium*. Deretter lages nye aluminiumprofiler til et nytt vindu, en dør eller en fasade. Og vinduet vi en gang så ut av, har dermed fått et nytt liv, i en ny bygning.

Ved å alltid sette bygningers klimaavtrykk i fokus, fra materialvalg til energibesparelser og andre klimaberegninger, kan du få full kontroll over prosjektets klimapåvirkning i praksis. Ved å bruke miljødeklarasjoner som EPD får du også muligheten til å dokumentere det i sin helhet. Hva om alle tok hensyn til dette fra planlegging til ferdigstillelse av et prosjekt? Sammen kan vi skape et samfunn hvor vi bruker ressursene vi allerede har, der vi ikke ignorerer miljøpåvirkning og karbonutslipp. Sirkulære produkter er fremtidens byggesteiner, bokstavelig talt. Dette gjelder ikke minst i byggebransjen, som står for 40% av de globale utslippene.

- Vi har fått meget god respons fra markedet som følge av at de fleste av våre produkter leveres i Hydro CIRCAL, en aluminiumlegering bestående av minimum 75% resirkulert aluminium fra tidligere brukte byggevarer. Takket være en moderne og avansert sorteringsteknologi fjernes feil aluminiumlegeringer ved hjelp av lufttrykk, og fører til at vi kan produsere et produkt av høyeste kvalitet med kun 1/6 av karbonavtrykket til primæraluminium*, avslutter Johan Strand.

Er det ikke flott at teknologi og design kan hjelpe oss med å bevare jordens ressurser samtidig som vi holder oss oppdatert på utviklingen? Vi river. Vi resirkulerer. Vi bygger. Og vi gjør det sammen.

 

Se vår nyeste film: SAPA – A Circular Future her:

https://www2.sapabuildingsystem.com/no/no/forum/fokus-barekraft/en-sirkular-fremtid--et-ansvar-for-byggeindustrien

 

 

-

Presskontakt:

Caroline Jonson

caroline.jonson@hydro.com / 076 113 97 98

Sapa er et av Hydros varemerker som tilbyr komplette systemer i aluminiumprofiler innenfor forretningsområdene Byggsystemer, Transportsystemer og Gulvsystemer. Sapas produkter kjennetegnes av skandinavisk enkelhet, brukervennlighet, komfort, sikkerhet og holdbarhet.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker