Mediebygget i Volda – Sirkulært bygg med fokus på fremtiden

Report this content

I 2021 stod Mediebygget signert LINK Arkitektur ferdig. Høgskulen i Volda har rundt 500 mediestudenter, fordelt på 6 forskjellige bachelorprogrammer. Dette er et løft, ikke minst for utdanningen og fremtiden, der media spiller en viktig rolle i samfunnet. Bygningens klare fokus på miljø gjenspeiles blant annet i valg av fasademateriale, hvor resirkulert Hydro CIRCAL aluminium med et av markedets laveste karbonavtrykk er valgt.

At det er viktig å ha gode undervisningsfasiliteter som fremmer lyst og trivsel, er ikke direkte nyheter. Skoler bygges og rehabiliteres kontinuerlig rundt omkring i landet. Det blir mer og mer aktuelt å ha kunnskap om materialvalg. Dette er en avgjørende faktor i ethverts prosjekts innsats for å redusere karbonutslipp. Et ansvar som vi alle i byggebransjen må ta.

At det er en forskjell i CO2-utslipp ved bruk av resirkulert aluminium fra prosesskrot og resirkulert aluminium fra tidligere bygninger er viktig kunnskap, kunnskap som også er avgjørende for prosjektets totale karbonavtrykk.

Mediebygget i Volda har en sjenerøs takhøyde og store glasspartier som bidrar til et åpent inntrykk med mye lys og sikt gjennom bygget. Bygningen har et klart budskap: Det skal være et sted der elevene møter høy komfort for både læring og trivsel. Foruten at arkitekten og byggherren har fokusert på dette, er også materialvalg en avgjørende faktor for et miljøvennlig bygg, hvor man tar hensyn til neste generasjon gjennom gjenbruk av ressurser.

Det nye mediebygget har glassfasader SAPA 4150 med aluminiumslegeringen Hydro CIRCAL. Hydro CIRCAL er en serie av førsteklasses aluminium med minimum 75% andel resirkulert aluminium fra forbrukerskrap, som for eksempel glassfasader og vinduer som er demontert fra bygninger og fullstendig resirkulert. Målet for prosjektet Mediehuset i Volda er å dokumentere en reduksjon i klimagassutslipp på minimum 30% i forhold til et referansebygg på nivå med gjeldende TEK.

”Jo flere prosjekter som bygges med bærekraftige aluminiumløsninger, desto mer kan vi kontinuerlig forbedre miljøbalansen mellom materialet og bygningen. Gjennom EPD og andre miljødeklarasjoner kan våre samarbeidspartnere alltid føle seg trygge i sine valg”, säger Johan Strand, försäljningschef för SAPA på Hydro Building Systems.

 

Legering av resirkulert aluminium er i dag standardløsning for SAPAs fasader, og fra 2022 også for vinduer og dører.

 

En skole for fremtiden

Mediebygget er et viktig avtrykk for området der man ivaretar en fremtid med undervisning og læring i fokus. Mediebygget på 3900 kvadratmeter ønsker studentene velkommen til fantastisk flott og ikke minst fleksibelt bygg, med den beste komforten både når gjelder lyd, lys og luft.

”Medieyrkene er i stor endring. Et nytt bygg gir oss muligheter til framtidsrettet undervisning og forskning innen yrkesrettede mediefag, sier dekan Audhild Gregorisdotter Rotevatn i en tidligere pressemelding.

 

Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør: PEAB K. Nordang AS
Arkitekt: LINK Arkitektur AS
Produsent: H-fasader AS

Produkter:

Dører: SAPA 2086

Vinduer: SAPA 1086

Fasader: SAPA 4150

Glasstak: SAPA 5050

 

Presskontakt:

Caroline Jonson

caroline.jonson@hydro.com / 076 113 97 98

Sapa Building System offers architects, specifiers, metal fabricators, investors and home-owners worldwide an extensive range of innovative, reliable and
aesthetically pleasing aluminium systems for curtain walling, façades, doors, windows and building-integrated photovoltaics. Sapa Building System is one of the
largest suppliers of aluminium building systems in Europe and is part of the global aluminium company Hydro. 

Tags:

Abonner