Midtun Skole – skolen hvor rehabilitering møter ny design

Report this content

Det er mange grunner til at vi alltid bør vurdere rehabilitering når det gjelder "nye" prosjekter. En årsak er blant annet den bygningshistoriske verdien. Vi kan lære mye av gamle bygninger når det gjelder historie, arkitektur, design og den gamle livsstilen. En annen grunn er bærekraft. Vi må ta hensyn til ressursene vi allerede har og sørge for at vi bidrar til en sirkulær økonomi.

Fotograf: Hundven-Clements Photography

Midtun Skole behøvde både en oppgradering og en ny skolebygning. 4100 kvadratmeter ble restaurert og 2500 kvadratmeter ble bygget på. Med det nye bygget har barneskolen plass til 500 elever, mot tidligere 350. Skolen har spesialrom tilpasset fag som naturfag, musikk, kunst, skolekjøkken, osv.

”Skoler er komplekse bygninger der alle de ulike fasene har sine egne utfordringer. Skolenes fagplaner er i stadig endring og krever en form for fleksibilitet. Bygningen må ha lang levetid, være bærekraftig, og materialvalget må være robust og miljøvennlig. Nødvendige elementer for en skole er godt inneklima, dagslys og god akustikk,” sier Liv Marit Haraldsrud, arkitekt i ARTEC.

Når det står mellom renovering og nybygging, er det flere faktorer å ta i betraktning. Først bør man bestemme hva som egner seg best. Midtun skole valgte begge deler.  Rehabiliteringen av skolen var ikke helt enkel fordi man måtte ta hensyn til bygningens antikvariske verdi og sørge for å bevare de gamle karaktertrekkene. Parallelt med utfordringen ved å restaurere skulle nybygget harmonere med det gamle bygget, samtidig som det tydelig måtte skille seg fra det eksisterende.

Byantikvaren hadde et ønske om at materialvalget i nybygget skulle ligne på materialet i den gamle skolen. Nybyggets rytme har derfor med seg noen av det klassiske fra den eksisterende bygningen og matcher denne, selv om geometrien og kledningen er forskjellig. Overgangen fra det gamle til det nye er tydelig markert takket være de mørke profilene i fasaden.

”Den største utfordringen var koblingen mellom en gammel og en ny skolebygning, både organisatorisk og arkitektonisk. Hverken byarkitekten eller byantikvaren ønsket et påbygg. Det var vanskelig å finne form og kledning som kunne godtas. Tilbygget ligger mellom to eksisterende bygninger med ulik alder og kvalitet. Nybygget måtte være lavere enn det eksisterende, hvilket bl.a. var utfordrende i forhold til dagens krav om volumer. Nå når skolen er ferdig skulle jeg personlig ønske at det var en større kontrast mellom nytt og eksisterende, men det ønsket ikke byarkitekten og byantikvaren,” sier Liv Marit Haraldsrud, arkitekt i ARTEC.

Arkitekt: ARTEC AS
Byggherre: Bergen kommune
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
SAPA-produsent: H-fasader Bue Aluminium AS
Produkter: SAPA Vindu 1086, SAPA Dører 2086, SAPA Branndører 2086, SAPA Fasade 4150, SAPA Glasstak 5050
Fotograf: Hundven-Clements Photography

-

Presskontakt:

Caroline Jonson

caroline.jonson@hydro.com / 076 113 97 98

Sapa Building System offers architects, specifiers, metal fabricators, investors and home-owners worldwide an extensive range of innovative, reliable and
aesthetically pleasing aluminium systems for curtain walling, façades, doors, windows and building-integrated photovoltaics. Sapa Building System is one of the
largest suppliers of aluminium building systems in Europe and is part of the global aluminium company Hydro. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker