Nye Bagartorpsskolan i Solna - Stockholms første svanemerkede skole

Report this content

I august 2021 åpnet den nye Bagartorpsskolan. Her har 360 elever fått en ny og moderne skole, og dermed et godt grunnlag for læring og utvikling. Skolen er også Stockholms første svanemerkede skole, et bevis på at den er blant de minst miljøbelastende skolene. SAPA glassfasader og vinduer er levert til prosjektet.

En bild som visar himmel, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning
Photo: Erik Wik

Den tidligere Bagartorpsskolan ble revet for å gjøre plass til en ny skole med et større nedslagsfelt, slik at barn fra flere bydeler skal møtes og dermed motvirke segregering. Skolen, som har et areal på 5200 m2, har en idrettsprofil som er gjennomgående i alle daglige aktiviteter. Skolen har blant annet utvidet tiden som brukes på idrettsaktiviteter, har tett samarbeid med idrettslag samt er aktive i konkurransesammenheng. Skolen består av to bygninger, en med klasserom, spesialrom og kantine, den andre huser idrettshallen.

Det er ingen tvil om at Bagartorpsskolan har et klart fokus på trivsel og hyggelige miljøer. Skolen er Stockholms første som er Svanemerket.

Svanemerket er en sertifisering som håndteres av Miljömërkning Sverige. En svanemerket bygning er gransket fra et helhetlig perspektiv; lavt energiforbruk, kontrollert byggeprosess, god ventilasjon og godt dagslys, samt tøffe krav til byggematerialer. Miljømerkede byggematerialer er blant de minst miljøbelastende på markedet, og oppfyller strenge krav til miljø- og helseskadelige stoffer.

– Vi er stolte over at skolen vår er Svanemerket – det er et bevis på vårt langsiktige arbeid med bærekraftige miljøer i våre eiendommer. For oss er det viktig at elevene har bygninger som er sunne og miljøvennlige, sier Anna Sundbaum, miljøspesialist i Hemsö.

 

Livsløpsanalyse viser redusert klimapåvirkning

Under byggeprosessen ble det også gjennomført en livssyklusvurdering basert på prosjektets BIM-modell. Drøyt 134 tonn materiale besto av fornybart materiale med biogen karbonlagring, noe som bidrar til redusert klimapåvirkning med 245 tonn CO2.

En bild som visar byggnad, himmel, utomhus, hus

Automatiskt genererad beskrivning
Photo: Erik Wik

Fasader og vinduer i aluminium

Abax har levert SAPAs fasader og vinduer i aluminium til skolen. SAPA Fasaden 4150 produseres i Hydro CIRCAL, som er en aluminiumlegering bestående av resirkulert aluminium fra byggeprodukter som har nådd slutten av sin levetid. SAPA, som eies av Hydro, har et tydelig miljøfokus og tenker sirkularitet gjennom hele byggeprosessen.

– Som en av de store aktørene i markedet har vi et ansvar for å stadig forbedre og sikre at produktene vi utvikler og leverer bidrar til lavere klimapåvirkning, sier Mattias Jansson, salgssjef i SAPA.

 

 

Arkitekt: SWECO

Byggherre: Hemsö Fastighets AB

SAPA-produsent: Abax Dörrsystem AB ?????

SAPA-produkter: SAPA Fasade 4150, SAPA Vinduer 1086

 

Presskontakt:

Caroline Jonson

caroline.jonson@hydro.com / 076 113 97 98

Sapa Building System offers architects, specifiers, metal fabricators, investors and home-owners worldwide an extensive range of innovative, reliable and
aesthetically pleasing aluminium systems for curtain walling, façades, doors, windows and building-integrated photovoltaics. Sapa Building System is one of the
largest suppliers of aluminium building systems in Europe and is part of the global aluminium company Hydro. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker