Verdenslansering av SAS 9: Business Intelligence for alle

Verdenslansering av SAS 9: Business Intelligence for alle (Oslo, 29. mars 2004) - 30. mars lanserer SAS Institute den nyeste teknologien for Business Intelligence. I tillegg til større ytelse og raskere prosessering, er den største forskjellen at versjonen SAS 9 gjør skreddersydd informasjon og analyse tilgjenglig for alle - uavhengig av datakunnskap. SAS 9 gir moderne virksomheter alt de trenger for å benytte sine data til å ta riktige beslutninger og derigjennom bedre bunnlinjen. SAS har forbedret sin arkitektur til å yte enda mer og jobbe enda raskere. Den nye versjonen fra SAS har allerede bevist at virksomheter som tar den i bruk opplever store forbedringer i tidsforbruk og tilgjengelighet av informasjon og analyse. Telenor Direkte og SSB er noen av de første kundene i Norge til å ta i bruk SAS 9. Telenor Direkte har valgt SAS9 som plattform for å kunne effektivisere tilrettelegging, vedlikehold og drift av produksjonsløsninger for direktemarkedsføring. Med SAS9 vil prosesser for dataflyt og rapportering forenkles, automatiseres og dokumenteres mer effektivt. Telenor Direkte vil være bedre i stand til å etablere standardiserte løsninger for forvaltning av innhold i datavarehus. I tillegg vil selskapet kunne optimalisere håndtering og utnyttelse av metadata og derav kunne håndtere fremtidig vekst. SAS Institute er en sentral programvareleverandør til Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved overgangen til SAS 9 har SSB samtidig valgt å utvide sin programportefølje med flere SAS-løsninger. SSB har det overordnede ansvar for samordning av offisiell statistikk i Norge. De har kontinuerlig utfordringer og økte krav i forhold til utnyttelse av stadig større datamengder, integrasjon mellom løsninger, krav til tilgjengelig informasjonen og effektiv ressursutnyttelse. - Vi har gjort et kvantesprang på grensesnittet samtidig som integrasjon mot annen programvare som Siebel eller Microsoft Office har blitt mye enklere, forklarer Frank Møllerop, administrerende direktør i SAS Institute. Tidligere versjoner av vår programvare har krevd gode datakunnskaper og opplæring. Nå kan hvem som helst bruke SAS, fortsetter han. En egen SAS-meny er nå tilgjengelig i Windows-baserte programmer slik at SAS-rapporter og -analyser kan hentes ut og bearbeides videre av personer som er vant til dette grensesnittet. En utfordring flere norske virksomheter sliter med, er å få frem helhetlig informasjon. Mye viktig data ligger godt gjemt i forskjellige databaser. Med SAS 9 kan denne informasjonen hentes ut fra hvilken som helst kilde. Dermed kan får man sammenstilt informasjon fra mange forskjellige typer operasjonelle systemer. Dette gir virksomheter den informasjon de trenger, og et dagligdags problem for mange norske virksomheter blir dermed løst. Møllerop fremhever viktigheten av å skille mellom Business Intelligence som er ren rapporteringsbasert og den som også har evne til å analysere hva som vil skje i fremtiden. - Det er flere aktører som leverer verktøy for ren rapportering, men når det gjelder å omsette informasjonen til å se inn i fremtiden ved hjelp av analyse og Mining, er SAS unike! Her er det ingen som slår oss, sier Møllerop. - Det er først når selskaper blir i stand til å ta i bruk analytisk informasjon om hvordan selskapet drives, at de virkelig ser hva det bør fokuseres på, sier Møllerop. - Det gir ny innsikt og bedre beslutninger som igjen genererer en bedre bunnlinje. Virksomheten får mulighet til å utnytte datamengdene de operasjonelle systemene generer og skape positiv ROI på sine tidligere IT-investeringer, avslutter Møllerop. Global lansering 30. mars 2004 Den 30. mars lanseres SAS 9 verden over, og her er eksempler på noen av arrangementene: - Norge: 120 kunder møtes til Release Party for SAS 9 i Oslo - Frankrike: 800 kunder samles i Paris til lanseringsseminar - Spania: frokostseminar for de viktigste kundene - Østerrike: 350 kunder møtes til lanseringsseminar på Art musseum i Wien - Italia: Lanseringsseminar i Monza og Roma - Belgia:150 kunder samles til heldagskonferanse - Russland: seminar med 200 kunder For ytterligere informasjon: SAS Institute Frank Møllerop E-mail: frank.mollerop@nor.sas.com Mobiltlf: 92 60 53 86 / 23 08 30 50 www.sas.com/norway Om SAS SAS Institute er verdensledende leverandør av Business Intelligence. Løsninger fra SAS brukes til å utvikle mer lønnsomme relasjoner med kunder og leverandører, til å skaffe bedre og mer korrekt grunnlag for å ta riktige strategiske beslutninger - og til å drive virksomheter fremover. SAS er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for business og analytic intelligence, slik at kunden får ny, overordnet innsikt ut av sine enorme datamengder. I snart 30 år har SAS gitt sine kunder verden over The Power to Know. SAS er verdens største privateide IT-selskap med 9.000 ansatte og 39.000 kunder i 117 land. SAS Institute AS ble etablert i Norge i 1986 og har i dag 60 medarbeidere. På kundelisten står bl.a. NetCom, Telenor, DnB, Nordea, Sparebank 1, Gjensidige Nor, If, Skattedirektoratet, Rikstrygdeverket, ConocoPhillips, Posten, Statistisk Sentralbyrå, samt en rekke sykehus, kommuner og aktører innen industri og handel. Fotnote: I følge IDCs rapport #30080 oppnår selskaper som tar i bruk prediktive metoder ved hjelp av analytisk intelligens en gjennomsnittlig avkastning på investeringene på ikke mindre enn 145 prosent. Kun fire prosent av avkastningen kan tilskrives teknologien. Hele 96 prosent kommer altså i form av økt produktivitet, og ikke minst i form av økt innsikt i egen forretningsvirksomhet ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Abonner