Delårsrapport Januar-september 2002

Report this content

Delårsrapport, januar-september 2002 Tredje kvartal i korte trekk · Driftsinntektene for de ni første månedene utgjorde 48 235 (38 623) MSEK; dvs. en økning på 24,9%. For sammenlignbare enheter ble driftsinntektene i perioden redusert med 3,0% og i tredje kvartal med 1,9%. · Resultat før avskrivninger og kostnader til flyleasing (EBITDAR) utgjorde i perioden januar-september 5 962 (3 290) MSEK. Tredje kvartal ble EBITDAR 2 130 (882) MSEK. · Resultat før salgsgevinster utgjorde for årets ni første måneder -118 (-202) MSEK. For tredje kvartal utgjorde resultatet 15 (-421) MSEK. · Resultat før skatt utgjorde 233 (7) MSEK, hvorav -377 (-350) MSEK i Scandinavian Airlines. · Resultat før skatt påvirkes positivt med 658 MSEK. Dette skyldes oppkjøpene av selskapene Braathens og Spanair. · CFROI for de tolv månedene i perioden oktober 2001- september 2002 ble på 13% (13%). Konsernets avkastningskrav er på 20%, noe som fører til at resultatnivået er langt fra det som kreves for å oppfylle det fastsatte kravet. · Resultat per aksje for perioden januar-september ble for SAS konsernet 0,93 (-0,42) SEK, og egenkapitalen per aksje utgjorde 93,70 (103,50) SEK. · Rammen for SAS konsernets strukturelle tiltak utvides fra 4 000 MSEK til 6 400 MSEK med forventet full effekt i 2005. · På grunn av fortsatt svak konjunktur med økt press på yield og inntekter i tredje kvartal, som ventes å fortsette i fjerde kvartal, venter SAS konsernet for hele 2002 et negativt resultat før skatt (EBT) eksklusive omstruktureringskostnader og salgsgevinster. Salgsgevinstene i 2002 inklusive kostnader for inn- og utfasinger av fly vil utgjøre minst 250 MSEK, og omstruktureringskostnadene cirka 600 MSEK. Finansiell kalender Årsregnskapskommuniké 2002 12. februar 2003 Årsrapport 2002 og Miljørapport mars 2003 Alle rapporter finnes på engelsk, dansk, norsk, svensk og kan rekvireres fra SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, faks +46 8 797 15 15. De er også tilgjengelige og kan bestilles på Internett: www.sas.no SAS konsernets månedlige trafikk- og produksjonsstatistikk kommer ut den sjette arbeidsdagen i hver måned. Investor Relations SAS konsernet: Sture Stølen +46 8 797 14 51 e-post: investor.relations@sas.se SAS AB (publ) org nr. 556606-8499 SE-195 87 Stockholm Telefon +46 8 797 00 00 www.sas.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00030/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00030/wkr0002.pdf The full report

Abonner

Dokumenter og linker