Delårsrapport SAS Q3 jan-sep 01

Januar - September 2001 Den 8. oktober havarerte SK686 i Milano og 118 personer omkom i den verste flykatastrofen i SAS' historie. · Sviktende konjunkturer og svakere etterspørsel, som er kraftig forsterket etter 11. september, er hovedårsaker til at SAS hadde et svakt resultat i tredje kvartal. · Omsetningen økte med 11,2% til 38 623 MSEK. · Resultat før avskrivninger og kostnader for flyleasing (EBITDAR) ble redusert i perioden januar-september med 13,3% til 3 290 (3 794) MSEK. · Resultatet før skatt er 7 (1 108) MSEK. For tredje kvartal var resultatet -213 (343) MSEK. · Resultat per aksje for januar-september ble for SAS AB konsernet - 0,41 (4,78) SEK og egenkapital per aksje er 101,78 (98,15) SEK. · I tillegg til de tidligere adviserte kapasitetsreduksjoner på 12%, gjennomføres nå ytterligere reduksjoner på 3-5% tilsvarende 5 fly. · SAS initerer et omfattende tiltaksprogram med en resultatpåvirkende effekt på 3 500 MSEK på årsbasis, som skal implementeres i løpet av 2002 og som skal motvirke en ellers kraftig negativ resultatutvikling i 2002. · Det er stor usikkerhet rundt den fortsatte utviklingen i passasjertrafikken. SAS baserer vurderingen av årsresultatet på at trafikkvolumet for resten av året vil ligge på samme relative i forhold til foregående år som for oktober måned. SAS AB konsernets resultat før skatt, eksklusive salgsgevinster, forventes dermed å bli et tap på 1 500 - 2 000 MSEK. · Delårsrapporten er ikke revidert. Hele rapporten er tilgjengelig på www.sas.no VD HAR ORDET Høsten 2001 inntraff den største katastrofe i SAS' historie. Den 8. oktober havarerte SK686 i Milano og 118 mennesker mistet livet. Selskapet har siden ulykken vært preget av sorg og fortvilelse. Våre tanker går til de pårørende, og mange medarbeidere i SAS gjør i dag sitt ytterste for å hjelpe og støtte de rammede. Verdenssituasjonen har også medført vanskelige utfordringer. En svak konjunktur, terrorangrepene i USA og etterfølgende krigsaksjoner har medført at flyindustrien befinner seg i kanskje den mest dramatiske perioden noen gang. Reisemønsteret avspeiler raskt utviklingen i samfunnet, økonomisk, politisk og sosialt. I dag er usikkerheten i disse forholdene påfallende store og etterspørselen av flyreiser har blitt påtagelig redusert. Lønnsomheten uthules og SAS tvinges, på samme måte som andre flyselskap, til å beslutte kraftfulle tiltak for å minimalisere skadene og å unngå betydelige tap også i år 2002. De forandringer som vi nå planlegger forventer vi ved inngangen av 2003 å ha hatt en resultatpåvirkende effekt på totalt 3,5 milliarder kroner på årsbasis. Et stort antall medarbeidere i SAS, ca. 2 500 personer, vil bli overtallige i tillegg til de 800 -1 100 som tidligere advisert. Tiltakene er motivert av et absolutt behov for å oppnå en mer effektiv og mindre kostnadskrevende struktur, slik at vi ved en kommende normalisering av flytrafikken kan fullføre en vekststrategi. SAS' finansielle stilling er fortsatt sterk og gir rom for å fullføre det investeringsprogram som pågår med utskiftning og fornyelse av flyflåten. Vi har, til tross for den nåværende anstrengte situasjonen, anledning til å ha tro på fremtiden. Med en av bransjens mest moderne flyflåter, og gjennom tilbud som med enda bedre presisjon møter kundens forventninger, vil SAS' styrke innenfor områdene sikkerhet, kvalitet og serviceinnstilte medarbeidere bidra til et sterkt, konkurransedyktig og lønnsomt SAS. SAS AB KONSERNET NY KONSERNSTRUKTUR SAS AB, et nyetablert svensk selskap, ga den 8. mai tilbud til aksjeeierne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB om å bytte sine aksjer mot samme antall nyemitterte aksjer i SAS AB. Per 28. juni 2001 hadde tilbudet til aksjeeierne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB blitt akseptert av aksjeeiere som representerte over 90% av aksjene i hvert og et av selskapene. Første dag for notering og handel med aksjer i SAS AB var 6. juli 2001. Styret for SAS AB har krevd avnotering og tvangsinnløsning pågår av utestående aksjer i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB. Etter at tilbudet er oppfylt og akseptert i sin helhet, eier den danske, norske og svenske staten respektive 14,3% 14,3% og 21,4% av aksjene i SAS AB. Resterende 50% av aksjene eies av private interesser. Eierstruktur etter tilbudene Private interesser Den danske stat Den norske stat Den svenske stat [REMOVED GRAPHICS]50% 14,3% 14,3% 21,4% SAS AB NY ORGANISASJON Fra og med delårsrapporten for perioden januar-september 2001 rapporterer SAS AB konsernet tre virksomhetsområder. · Virksomhetsområdet SAS Airline, omfatter passasjertransport inklusive SAS Commuter, Widerøe's Flyveselskap, Air Botnia og andeler i tilknyttede selskaper, som er flyselskap, samt frakttransport (SAS Cargo). · Virksomhetsområdet Hotell, som omfattes av Rezidor SAS Hospitality (tidligere SAS International Hotels), driver hotellvirksomhet under varemerkene Radisson SAS og Malmaison. · Virksomhetsområdet Øvrig virksomhet, som omfatter salg på flyplasser (SAS Trading) og et antall virksomheter inkludert Scandinavian IT Group, SAS Flight Academy, SMART og Jetpak. VIKTIGE HENDELSER I DE SISTE KVARTALENE FØRSTE KVARTAL 2001 · SAS undertegnet avtale om evaluering av kommunikasjonssystem for trådløs internettilknytning ombord. · Markedsdomstolen besluttet at EuroBonus-poeng som er inntjent på konkurranseutsatte innenriks ruter i Sverige ikke kan nyttes til bruk av bonusuttak. ANDRE KVARTAL 2001 · SAS Cargo ble etablert som selvstendig aksjeselskap. · Aksjeeierne i SAS' tre morselskaper ble tilbudt å bytte sine aksjer mot samme antall nyemitterte aksjer i SAS AB, det nydannede holdingselskapet for SAS-konsernet med sete i Stockholm. · SAS offentliggjorde i forståelse med norske Braathens hovedeiere målet med å erverve Braathens flyselskap, eksklusive Malmö Aviation TREDJE KVARTAL 2001 · Første dag for notering og handel med aksjer i SAS AB var 6. juli 2001 · EU-kommisjonen ila SAS og Maersk Air bøter på henholdsvis 39,375 MEUR og 13,125 MEUR for overtredelse av EUs konkurranseregler. · Det første av elleve nye, større fly for interkontinental trafikk, en Airbus A340-300 ble levert. · Styret i SAS AB offentliggjorde, i forbindelse med presentasjonen av Granskningskommisjonens rapport vedrørende SAS/Maersk-saken, at de ville trekke seg. HENDELSER ETTER 30. SEPTEMBER 2001 Den 8. oktober havarerte SK686 i en ulykke på Milanos flyplass Linate og 118 mennesker omkom. SAS gjør i dag sitt ytterste for å støtte de pårørende. · SAS reduserte prognosen for årsresultatet i anledning av sviktende trafikkinntekter og lavere Business Class-belegg. · SAS besluttet å redusere kapasiteten med 12 prosent sammenlignet med foreliggende planer, samt resultatforbedrende tiltak og en generell prisøkning på 5%. · Det Norske Konkurransetilsynet godkjente SAS' kjøp av Braathens. Dermed var en av flere forutsetninger for transaksjonens gjennomføring oppfylt. · Rezidor SAS Hospitality har solgt sin eiendom ved Manchester Airport. Salgsgevinsten fra salget er ca. 130 MSEK. · SAS meddelte at det er inngått avtale med den hensikt å øke aksjeandelen i Spanair fra 49 prosent til 74 prosent. · I en ekstra generalforsamling i SAS AB den 6. november foreslår et antall større aksjeeiere Egil Myklebust, Berit Kjøll, Fritz H. Schur, Anitra Steen, Lars Reiben Sørensen og Jacob Wallenberg som nye styremedlemmer. Som styrets formann foreslåes Egil Myklebust. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00600/bit0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00600/bit0001.pdf The Full Report

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker