Eivind Roald slutter i SAS

Executive Vice President and Head of SAS Growth Initiative, Eivind Roald, har besluttet å slutte i selskapet etter seks vellykkede år, for å begynne i Altor Equity Partners som en Industrial Advisor.

Eivind Roald begynte i SAS i 2012 som EVP Sales and Marketing. I 2014 gikk han inn i rollen som Chief Commercial Officer, en posisjon han hadde frem til juli 2017. Han ble da utnevnt til Head of SAS Growth Initiative, med hovedansvar for å videreutvikle EuroBonus, etablere nye inntektsstrømmer, og for ytterligere å forsterke kundelojaliteten. 

“Eivind Roald har vært sentral i omstillingen som har gjort SAS til et førstevalg for Skandinavias frekvente reisende, og virkeliggjort vår visjon ‘to make life easier for Scandinavia´s frequent travelers’. Eivind er en ‘true traveler’ med et tydelig kundefokus, er full av energi, og har en entreprenørinnstilling som har banet vei mot den sterke posisjonen som SAS har fått blant Skandinavias frekvente reisende. Jeg vil personlig takke Eivind for hans sterke engasjement og uvurderlige bidrag for SAS i løpet av de seks årene han har vært i SAS’ toppledelse. Jeg beklager at Eivind har bestemt seg for å slutte i SAS, men respekterer hans valg, og ønsker ham lykke til videre i karrieren, sier CEO Rickard Gustafson.

 “Jeg er ydmyk og stolt av å se resultatene fra hardt arbeid som vi sammen har oppnådd i løpet av de siste seks årene. Vi har forandret selskapet, utviklet og styrket SAS’ varemerke. I dag er SAS det mest foretrukne flyselskapet i Skandinavia. Med mer enn 5.3 millioner EuroBonus medlemmer så har vi fordoblet medlemsmassen, og etablert en lojal og lønnsom kundegruppe. Jeg ønsker mitt team og alle ansatte i SAS alt godt og lykke til i årene fremover”, sier Eivind Roald.

Eivind Roald forlater SAS i slutten av november 2017. SAS CEO Rickard Gustafson vil inntil videre inneha ansvaret for SAS Growth Initiative, som er en viktig del av SAS planlagte vekst i årene fremover

For ytterligere informasjon, kontakt SAS pressevakt: 47 64 81 88 00

SAS ble stiftet i 1946 og er Skandinavias foretrukne flyselskap. SAS flyr til mer enn 100 destinasjoner i Skandinavia, Europa, USA og Asia. SAS er en av de stiftende medlemmer av verdens største globale flyselskapsallianse - Star Alliance ™. Sammen med våre partnere flyr vi til mer enn 1300 destinationer i 191 land verden over. For mer information, besøk: www.sasgroup.net  

Om oss

SAS, Skandinavias ledende flyselskap, flyr 30 millioner reisende i året til, fra og i Skandinavia. Vi knytter sammen våre tre knutepunkter – Oslo, København og Stockholm – med over 125 reisemål i Europa, USA og Asia. Inspirert av vår skandinaviske arv og bærekraftige verdier, vil SAS ta et globalt lederskap for en mer bærekraftig luftfart. Vi skal redusere de totale CO2-utslippene med 25 prosent innen 2025, blant annet ved å benytte mer fornybart drivstoff og investere i den mest moderne flåten i Europa. I tillegg til flyselskapet tilbyr SAS tjenester innen ground handling, teknisk vedlikehold og flyfrakt. SAS er en av grunnleggerne av Star Alliance™ og kan sammen med våre partnere tilby nesten 19 000 daglige flyvninger til over 1300 reisemål over hele verden.

Abonner