Fortsatt god vekst – trafikkøkning på 8,3 % i september

SAS konsernet transporterte 90.000 flere passasjerer i september, en økning på 3,5 %. Samtidig steg kabinfaktoren med 1,9 prosentenheter sammenliknet med samme periode i fjor, opp til 76,5 %.

En god økning i de fleste av SAS markeder er forklaringen på den sterke trafikkøkningen i september. De interkontinentale rutene fortsatte å vokse noe mer enn gjennomsnittet med en økning 12,6 % drevet av en trafikkøkning på asiarutene på over 30 %. Også trafikkutviklingen på europarutene var positiv med en sterk avslutning på sommerprogrammet. Den skandinaviske innenrikstrafikken steg 1,5 % til tross for at kapasiteten ble redusert 1,6 %.

– I september var våre forretningsreisende tilbake samtidig som vi fortsatte å tilby et betydelig utvidet rutenett på fritidsdestinasjoner, hvilket viser hvilken bredde SAS produkt har. Den svenske statens avtaleforlengelse og den meget positive responsen på vår siste salgskampanje er ytterligere et eksempel på at vi har et meget sterkt produkt. Vi kommer til å jobbe videre med å utvide tilbudet for alle kundegrupper samtidig som vi fortsetter å redusere kostnadene og øke effektiviteten, sier Rickard Gustafson, VD og konsernsjef i SAS.

Yielden var 3,6 % høyere i august (rapporteres med en måneds forsinkelse), enn foregående år samtidig som enhetsinntekten, RASK, økte med 1,5 %. I løpet av september forventes endringen av RASK å bli positiv mens yielden forventes negativ sammenliknet med fjoråret.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations
Tlf: 46 70 997 1451.

www.twitter.com/SAS og www.facebook.com/SASSAS

SAS er Skandinavias ledende flyselskap med daglige avganger til destinasjoner i Europa, USA og Asia. SAS er medlem av Star Alliance™ og kan sammen med 27 partnere tilby over 1100 reisemål verden over i 185 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Tags:

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner