Helseforetakene har valgt flyselskap

Report this content

Sykehusinnkjøp HF har på vegne av helseforetakene gjennomført en anbudsprosess hvor SAS har fått førsteprioritet på de største og mest trafikkerte flystrekningene i Norge, både for pasient- og tjenestereiser, i inntil fire år. Helseforetakene flyr innenlands i Norge for omlag 400 millioner kroner årlig.   

Det var kombinasjonen pris og hyppige avganger som ble utslagsgivende for valg av selskap. 

– Det er gledelig at vi har vunnet de største rutene, og vi ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med Helse-Norge i tiden fremover til beste for pasienter og ansatte, sier konserndirektør og CFO i SAS, Torbjørn Wist. – Vi skal også i de kommende årene vise oss tilliten verdig ved å levere pålitelig og servicevennlig flytransport for denne gruppen reisende som virkelig trenger flyet for å ha tilgang på helsetjenestene i Norge.

SAS ble foretrukket som førstevalg på de mest trafikksterke strekningene i Norge, eksempelvis mellom Oslo og Stavanger, Trondheim, Harstad/Narvik og Tromsø. Widerøe fikk alle rutestrekningene på det som omtales som kortbanenettet, og dette gir helsereisende sømløse gjennomgående reiser i kombinasjon med SAS’ nettverk.

Den nye avtalen trer i kraft 1.april 2020.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

SAS presseavdeling +47 64 81 88 00

SAS, Skandinavias ledende flyselskap, flyr hvert å over 30 millioner reisende til, fra og mellom Skandinavia. Vi kobler våre tre knutepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinasjoner i Europa, USA og Asia. Inspirert av vår skandinaviske arv og bærekraftige verdier skal SAS innen 2030 redusere det totale CO2 utslippet med 25 prosent og fly med biodrivstoff tilsvarende det samlede forbruket av SAS´ skandinaviske innenrikstrafikk. I tillegg til flyvirksomheten tilbyr SAS ground handling, teknisk vedlikehold og frakttjenester. SAS er en av grunnleggerne av Star Alliance™ og sammen med partnerselskaper tilbys nesten 19 000 daglige avganger til mer enn 1 300 destinasjoner over hele verden.

Abonner

Multimedia

Multimedia