Kommentar fra SAS om revidert nasjonalbudsjett

Report this content

Konserndirektør og norgessjef Kjetil Håbjørg kommenterer forslag til revidert nasjonalbudsjett.

SAS er skuffet og overrasket over regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Bransjen er ekstremt hardt rammet av pandemien, men er så langt likevel holdt utenfor kompensasjonsordningene.  
 
Det er positivt at regjeringen nå erkjenner behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten, men det kommer for sent og det kommer for lite. Vi forutsetter at Stortinget gjør om forslaget slik at ordningen vil gjelde fra krisens start og i større grad reduserer de økonomiske tapene som en direkte følge av myndighetenes reiserestriksjoner. 
 
Etter krevende omstillinger i SAS, gikk vi inn i pandemien med fem års overskudd, solid økonomi og tidenes beste kundetilfredshet. Reiserestriksjonene innført av regjeringen har hatt store konsekvenser for bransjen og SAS, men per i dag opplever vi at regjeringen ikke lever opp til lovnaden om å ta vare på levedyktige bedrifter. 
 
Pengene regjeringen så langt har bevilget til luftfarten, har i liten grad kommet flyselskapene til gode. Mesteparten har gått til å dekke Avinors underskudd, lånegarantier og tapte inntekter for staten. Vi setter vår lit til at Stortinget ser den alvorlige situasjonen luftfarten er i, og imøtekommer vårt behov for en anstendig kompensasjonsordning. Det vil samtidig være med på å anerkjenne betydningen av et godt og forutsigbart flytilbud med lavest mulig utslipp også etter pandemien. 

For ytterligere informasjon, kontakt SAS pressevakt: 47 64 81 88 00

SAS, Skandinavias ledende flyselskap med knutepunkt i Oslo, København og Stockholm, flyr til destinasjoner i Europa, USA og Asia. Inspirert av vår skandinaviske arv og bærekraftige verdier, vil SAS ta et globalt lederskap for en mer bærekraftig luftfart. Vi skal redusere de totale CO2-utslippene med 25 prosent innen 2025, ved å bruke mer bærekraftig flydrivstoff og vår moderne flåte med drivstoffeffektive fly. I tillegg til flytransport tilbyr SAS bakketjenester, teknisk vedlikehold og flyfrakt. SAS er en av grunnleggerne av Star Alliance™ og kan med samarbeidende flyselskap tilby et stort antall reisemål over hele verden.

Abonner

Multimedia

Multimedia