Nordiske toppledere sammen om dugnad for FNs bærekraftsmål

I dag lanserte 11 nordiske toppledere et felles initiativ for å få opp farten i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Under Nordisk råds møte på Stortinget, presenterte de sine ambisjoner for statsminister Erna Solberg. 

Gruppen består per i dag av konsernsjefene i Equinor, Hydro, GSMA, Ìslandsbanki, Nokia, SAS, Swedbank, Telenor Group, Telia Company, Vestas og Yara International.

Topplederne ønsker å sette fokus på nye forretningsmodeller som er i tråd med dagens etiske, sosiale og miljømessige prioriteringer. Initiativet danner også en møteplass der de nordiske statsministerne og topplederne kan diskutere hvordan bærekraft skal være forankret i kjernevirksomheten og ikke være sett på som en «pliktøvelse». Et viktig mål er å utforske hvordan man kan øke fremdriften i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål gjennom ansvarlig virksomhet og ulike partnerskapsmodeller. 

– SAS tar ambisiøse grep for å redusere negative konsekvenser fra luftfarten gjennom innovasjon, smarte løsninger og store investeringer i siste teknologi, uten å gå på kompromiss med flyets viktige rolle i vårt samfunn – å gjøre det mulig for mennesker å møtes, og med det bidra til verdiskapning og positiv vekst, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

Topplederne forplikter seg til å forankre sine forretningsstrategier i bærekraftsmålene og utforske muligheter for økt samarbeid. Arenaen skal legge til rette for å dele erfaringer, lærdommer og hvordan selskapene best kan tallfeste effekten av dette arbeidet.

– Med henvisning til FNs bærektraftsmål 9, 12 og 13, vil SAS redusere CO2-utslippene med 25 % innen 2030, og bruke avansert biodrivstoff tilsvarende alle SAS innenriksfly, sier Rickard Gustafson.

Kort tid etter at initiativet ble etablert sendte medlemmene et felles brev til de nordiske statsministerne der formålet med fellesskapet ble annonsert. Dette resulterte i dagens møte med statsminister Erna Solberg under Nordisk råds 70. sesjon i Oslo.

Solberg, som også er en av to ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, ble presentert for de felles ambisjonene for topplederforumet og fikk overlevert et nytt brev til de nordiske statsministerne. Gruppen diskuterte også betydningen av global handel og partnerskap mellom det offentlige og næringslivet som viktige forutsetninger for å nå FNs bærekraftsmål.

Les brevet til de nordiske statsministerne og uttalelser fra de 11 konsernsjefene her.   

For ytterligere informasjon, kontakt SAS pressevakt: 47 64 81 88 00

SAS ble stiftet i 1946 og er Skandinavias foretrukne flyselskap. SAS flyr til mer enn 100 destinasjoner i Skandinavia, Europa, USA og Asia. SAS er en av de stiftende medlemmer av verdens største globale flyselskapsallianse - Star Alliance ™. Sammen med våre partnere flyr vi til mer enn 1300 destinationer i 191 land verden over. For mer information, besøk: www.sasgroup.net  

Om oss

SAS, Skandinavias ledende flyselskap, flyr 30 millioner reisende i året til, fra og i Skandinavia. Vi knytter sammen våre tre knutepunkter – Oslo, København og Stockholm – med over 125 reisemål i Europa, USA og Asia. Inspirert av vår skandinaviske arv og bærekraftige verdier, vil SAS ta et globalt lederskap for en mer bærekraftig luftfart. Vi skal redusere de totale CO2-utslippene med 25 prosent innen 2025, blant annet ved å benytte mer fornybart drivstoff og investere i den mest moderne flåten i Europa. I tillegg til flyselskapet tilbyr SAS tjenester innen ground handling, teknisk vedlikehold og flyfrakt. SAS er en av grunnleggerne av Star Alliance™ og kan sammen med våre partnere tilby nesten 19 000 daglige flyvninger til over 1300 reisemål over hele verden.

Abonner