Ny struktur og konsernledelse i SAS konsernet

Ny struktur og konsernledelse i SAS konsernet SAS styret har i dag fattet en beslutning om en ny konsernstruktur og blitt enige om å innføre en ny styre- og ledelsesmodell i SAS konsernet. Den nye organisasjonen er en naturlig konsekvens av de forandringer som har blitt gjennomført med den hensikt å oppnå resultatforbedringer gjennom å bedre ivareta de forretningsmuligheter, som muliggjøres i respektive enhet og på en mer effektiv måte lar felles ressurser komme hele konsernet til gode. Den konsernstrukturen som ble innført i mai 2001, et integrert flyselskapskonsern oppbygget rundt SAS Airline, er modifisert i takt med oppkjøpet av aksjemajoriteten i flyselskapet Braathens og Spanair. Gjennom oppkjøpet økte konsernets omsetning fra ca 50 milliarder SEK til 60-65 milliarder kroner. Ved årsskiftet 2001/2002 ble forretningsstrukturen justert og et konsern med flyselskap og dertil relaterte virksomheter ble skapt. Denne utviklingen fullføres med dagens styrebeslutning, å frigjøre og bygge separate forretningsenheter av Scandinavian Ground Services, Scandinavian Technical Services og World Sales med 7300, 3800 respektive 3500 medarbeidere. Enhetene, som tidligere var integrerte deler av SAS Airline, vil sammen med SAS Cargo danne et nytt forretningsområde, Airline Support. SAS konsernet vil dermed drives innenfor rammen for områdene SAS Airline, Subsidiary & Affiliated Airlines, Airline Support, Airline Related Businesses og Hotels. Den nye konsernledelsen vil bestå av fem personer med følgende ansvarsområder: * President & CEO, SAS Group * Subsidiary & Affiliated Airlines og Hotels * Airline Support og Airline Related Businesses * Chief Financial Officer (CFO) * Corporate Administration & Support - Vi skal i større grad utnytte konsernets stordriftsfordeler og få en tydeligere rollefordeling mellom flyselskapene innen konsernet. Vi skal også bli bedre på å utvikle øvrige relaterte virksomheter, sier SAS konsernsjef Jørgen Lindegaard. - For SAS Airlines del innebærer forandringen et ytterligere steg på veien til det målbevisste endringsarbeidet, som er drevet av Marie Ehrling. Med dette skapes en struktur, som både innebærer nye forretningsmuligheter for serviceenhetene og åpner nye muligheter for øvrige konsernselskap. I forbindelse med den organisasjonsendringen som nå gjennomføres innenfor SAS konsernet, har SAS visekonsernsjef og nåværende sjef for SAS Airline, Marie Ehrling, etter eget ønske valgt å forlate SAS. - SAS Airline går nå inn i en helt ny fase. Oppdelingen av virksomheten i fire deler er en strukturell forandring, som jeg har jobbet for i flere år. Det er min overbevisning at dette er rett vei for SAS Airline. En viktig milepæl i SAS Airlines utvikling er dermed oppnådd. Min nåværende stilling avvikles og for meg personlig er tidspunktet passende for å søke nye utfordringer utenfor SAS. Jeg har fortsatt en sterk tro på at SAS Airline kommer til å klare seg ut av den krisen som oppstod høsten 2001. Et langsiktig forandringsarbeid pågår innen alle områder innen flyselskapet; trafikksystem, produkt og priskonsept, distribusjon og ledelse. Grunnen er lagt for den modernisering, som kreves for å skape et konkurransekraftig SAS Airline, sier Marie Ehrling. Jørgen Lindegaard, konsernsjef i SAS: - Marie Ehrling har gjort et fantastisk arbeid i SAS konsernet i løpet av mange år. Hun har arbeidet målbevisst for å utvikle SAS Airline og det er hennes fortjeneste at det nå pågående forandringsarbeidet drives raskt og effektivt. Hun har dermed lagt grunnen for en lønnsom og konkurransekraftig virksomhet i SAS Airline. Marie har vært en stor ressurs for SAS. Jeg respekterer, men beklager dypt hennes beslutning om å forlate SAS. Den nye organisasjonen gjelder fra og med 1. juli. INFORMASJONSAVDELINGEN ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT01110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT01110/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker