Samarbeidsavtale mellom SAS Braathens og Norges Idrettsforbund (NIF)

SAS Braathens har inngått en fire-årig samarbeidsavtale med NIF. Samarbeidsavtalen kommer til å ha et omsetningspotensial på 50 – 100 millioner per år. - SAS Braathens har gjennom avtalen lagt vekt på å nå norsk idrett i bredden. Ett av flere viktige elementer er å nå frem på bred front til klubber og lag med nye distribusjonsløsninger og fordelaktige betingelser, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. - Avtalen innebærer blant annet at vi vil tilby klubber og lag en egen bestillingsløsning i samarbeid med idrettens egen portal – N3Sport. Vi åpner også en egen gruppeavdeling for idrettsreiser. Gjennom avtalen håper vi å styrke vår posisjon som idrettens førstevalg i luften og skape bånd mellom de verdigrunnlag idretten og SAS Braathens står for, sier Jansen. Gjennom avtalen videreføres også SAS Braathens' medlemsskap i Olympiatoppen. - Et annet viktig element i denne sammenheng er at vi vil trekke på ressurspersoner fra idrettsmiljøet i vår interne kulturbygging. Vi gleder oss til å ta fatt på en periode med et nytt og bredere samarbeid med norsk idrett og ser fram til å gi et positivt bidrag til hele idretts Norge, sier Petter Jansen. President i Norges Idrettsforbund, Karl-Arne Johannessen, uttrykker glede over samarbeidet mellom SAS Braathens og Norges Idrettsforbund. - SAS Braathens har et ønske om å bidra til klubber og lag. Dette passer veldig godt til ett av de viktigste målene som Norges Idrettsforbund vil arbeide for fremover; mest mulig ressurser lengst mulig ut i organisasjonen. Derfor tror jeg vi både kan bidra til og lære av hverandre i et samarbeid, men ikke minst å gi et felles løft for medlemmene våre og deres klubber og lag, avslutter Johannessen. For mer informasjon, vennligst kontakt: Salgsdirektør Robin Kamark, SAS Braathens, tlf. 95716412 Salgsdirektør storkunder- og bedriftsmarked, Stein Bemer , SAS Braathens, tlf. 95717711 Idrettspresident Karl-Arne Johannessen, Norges Idrettsforbund, tlf. 21029000

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker