SAS anser det som dokumentert at Braathens er et "failing firm" og uten SAS på eiersiden vil selskapet ikke overleve.

SAS' svar til Konkurransetilsynet om kjøp av Braathens: SAS anser det som dokumentert at Braathens er et "failing firm" og uten SAS på eiersiden vil selskapet ikke overleve. Konkurransetilsynet (KT) la 20. august fram sin foreløpige vurdering av SAS' potensielle kjøp av Braathens. Denne innebar at KT sa nei til kjøpet og begrunnet primært sin vurdering med at det ikke i tilstrekkelig grad var synliggjort at Braathens er et såkalt "failing firm". Partene ble gitt frist til 3. september med å svare. SAS har i dag oversendt sitt svar til tilsynet, der det igjen fastslås at bakgrunnen for avtalen mellom SAS og Braathens' majoritetseiere om kjøp av 68,8 prosent av aksjene i Braathens, var at Braathens var i en svært vanskelig økonomisk situasjon og vurderte det slik at et engasjement fra SAS på eiersiden var eneste mulighet for at selskapet kunne overleve. Det var derfor uventet at tilsynet i sin foreløpige vurdering, og tilsynelatende også i sin saksbehandling, la så liten vekt på å gjennomføre og dokumentere en grundig vurdering av Braathens' økonomi. (I varselbrevet dekker denne vurderingen knapt to av brevets 32 sider.) SAS er grunnleggende uenig i en del av de vurderinger tilsynet gir til kjenne i varselet. I eget brev fra Braathens til KT, redegjør Braathens ytterligere for selskapets økonomiske situasjon. Gjennom den informasjon SAS og SAS' revisorer har fått tilgang til, kan SAS tiltre den vurdering Braathens ledelse, aksjonærer, styre og rådgivere har av selskapets økonomi. Det vil si at man ikke kan se at det er grunnlag for at Braathens skal kunne fortsette sin virksomhet i det norske markedet annet enn for en svært kort periode. Braathens har, så langt SAS kan se, dokumentert sitt behov for betydelig kapitaltilførsel, og dokumentert at ingen har vist vilje til å bidra med dette så langt. Dette må etter SAS' syn bety at Braathens i juridisk forstand er å betegne som et såkalt "failing firm", og at SAS' kjøp derfor bør godkjennes. SAS har tidligere gjort det klart at dersom det ved Konkurransetilsynets endelige beslutning fremdeles ikke er oppnådd enighet om Braathens faktiske, økonomiske situasjon, vil SAS klage tilsynets beslutning inn for regjeringen ved Administrasjonsdepartementet. SAS er av den oppfatning at det ville være en fordel for alle berørte parter om denne saken får en snarlig avklaring. Den 20. august la KT også fram et varsel om inngrep mot storkundeavtaler, bonusordninger og reisebyråavtaler. Dette varselet vil SAS besvare i eget brev til tilsynet. For ytterligere informasjon, vær snill og kontakt: visekonsernsjef Gunnar Reitan tlf. 00 46 70 9972844 innenrikssjef Johnny Skoglund tlf. 00 47 95716380 informasjonsdirektør Simen Revold tlf. 00 47 95716310 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/03/20010903BIT00870/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/03/20010903BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker