SAS begynner forfra med en ny offensiv plan

Nå banes det vei for et nytt sterkt og konkurransekraftig SAS. Planen skal gjennomføres til fulle, og nye kollektivavtaler skal inngås innen meget kort tid for at SAS skal få tilgang til nødvendig finansiering.

Med denne planen begynner SAS forfra igjen, med en helt ny plattform for fremtiden. Dette er en omfattende plan som krever mye av hele organisasjonen, men som er nødvendig for å møte de forutsetninger som råder i markedet. Dette gjør det mulig for selskapet å effektivt kunne konkurrere i det voksende privatreisemarkedet, og samtidig opprettholde den sterke posisjonen i det viktige forretningsmarkedet. SAS kan dermed fortsatt tilby sine 27 millioner reisende et overlegent nettverk og konkurransedyktige reisetjenester.

Med denne planen får SAS fullt ut markedsmessige vilkår i alle kollektivavtaler, eliminerer byråkrati gjennom en sentralisering, og reduksjon av administrative funksjoner. Selskapet øker også fleksibiliteten ved å legge ut flere arbeidsoppgaver til eksterne leverandører.

SAS har fått støtte til planen fra sine banker og hovedeiere, som på like vilkår gjør en kreditt tilgjengelig for SAS. Denne støtte forutsetter at SAS-planen gjennomføres fullt ut, og helt konkret skal de nye kollektivavtaler være undertegnet innen meget kort tid.

Totalt omfatter planen årlige besparelser på ca SEK 3 milliarder, samt salg tilsvarende ca SEK 3 milliarder, hvilket gjør SAS mindre avhengig av eksterne kredittgivere i fremtiden.

Et enstemmig styre støtter den framlagte planen, og anbefaler alle ansatte i SAS til å stille seg bak denne. SAS’ styre vil komme sammen igjen 18. november for da å beslutte om forutsetningene til å gjennomføre planen er tilstede.

"Dette er vårt "final call", hvis det fortsatt skal være et SAS. Vi har fått denne siste sjansen til å begynne forfra igjen og gjennomføre disse fundamentale forandringene. Jeg vet at vi krever mye av våre medarbeidere, men det finnes ingen annen vei. Jag håper at våre lojale og dedikerte medarbeidere har vilje til å kjempe for at SAS skal overleve og dermed sikre våre arbeidsplasser. Gjør vi det kan vi foreta langsiktige investeringer i nye fly, og videreutvikle vår virksomhet, slik at SAS også fremover kan spille en viktig rolle for mange millioner mennesker i Skandinavia, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

SAS medarbeiderne informeres om planen og kravene i den nye avtalen på interne møter i dag og de kommende dagene.

SAS Group Communication

For mer informasjon

Se vedlagte skriv.

Det blir holdt en telefonkonferanse for journalister i dag 12. november kl 09:00, ring  +46(0)8 5876 9445  kode: 5345938

Konsernsjef Rickard Gustafson, SAS Group, presenterer hovedtrekkene i planen 4Excellence Next Generation.

Abonner

Dokumenter og linker