SAS har inngått avtale med norsk pilotforening (NSF) og konflikten i Norge er med det avblåst

SAS har i dag tidlig inngått en ny moderne kollektivavtale med den norske pilotforeningen NSF. Forhandlingene har kommet i mål etter en streik som har vart i en uke, og som har omfattet 17 piloter. SAS har nå blitt enige med samtlige pilotforeninger om nye kollektivavtaler som skaper de nødvendige forutsetningene for fremtidig ekspansjon.

Redusert kompleksitet og SAS’ behov for å agere raskere i forhold til markedets etterspørsel og forventninger, har vært sentrale element i forhandlingene med foreningene gjennom våren. Den norske pilotforeningen NSF var den siste av pilotforeningene som signerte avtalen, og sender den nå ut til uravstemning til medlemmene.

– Jeg vil begynne med å beklage overfor alle de kundene som er rammet av streiken. Nå har vi avtaler med hele pilotkorpset i SAS som gjør det mulig for oss å investere i fremtidens fly, nye ruter og produkter for våre mange reisende. Forhandlingene er et bevis på at vi tar et felles ansvar for å sikre skandinaviske arbeidsplasser og en fremtid for piloter ansatt i SAS, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS

Den nye kollektivavtalen er gjeldende fra i 1. april 2015, med et års varighet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
SAS pressevakt, +47 64 81 88 00

Om oss

SAS, Skandinavias ledende flyselskap, flyr 30 millioner reisende i året til, fra og i Skandinavia. Vi knytter sammen våre tre knutepunkter – Oslo, København og Stockholm – med over 125 reisemål i Europa, USA og Asia. Inspirert av vår skandinaviske arv og bærekraftige verdier, vil SAS ta et globalt lederskap for en mer bærekraftig luftfart. Vi skal redusere de totale CO2-utslippene med 25 prosent innen 2025, blant annet ved å benytte mer fornybart drivstoff og investere i den mest moderne flåten i Europa. I tillegg til flyselskapet tilbyr SAS tjenester innen ground handling, teknisk vedlikehold og flyfrakt. SAS er en av grunnleggerne av Star Alliance™ og kan sammen med våre partnere tilby nesten 19 000 daglige flyvninger til over 1300 reisemål over hele verden.

Abonner