SAS har vunnet den største flyavtale som kan inngås i Midt-Norge

Avtalen antas å ha en årlig verdi for SAS på 75-90 millioner pr år.

14 offentlige virksomheter, som alle har sin hovedbase i Midt-Norge, samt Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner, med tilhørende kommuner, har lagt ut sine flyreiser på anbud. Vinner av denne konkurransen ble SAS, som med dette blir ene-leverandør av flyreiser til disse virksomheter. Avtalen som er inngått gjelder for 3 år, med opsjon på ytterligere 1 år.

- Vi er svært fornøyde med at SAS ble valgt som leverandør av flyreiser for de neste 3 år, og vi skal vise oss tilliten verdig gjennom å tilby effektive reiser med gode servicetjenester, sier en lykkelig salgssjef i SAS, Steinar Gjølme.

Anbudet vektla flere kriterier som pris, rutetilbud, kvalitet og service, samt miljø og samfunnsansvar.

Blant de største virksomheter som er med i avtalen, er NTNU, Domstoladministrasjonen, Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner, Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet.

Innkjøpssjef ved NTNU, Lisbeth Gussiås, sier at de er svært fornøyde med den avtalen de nå har fått med SAS:

- Med de mange avganger SAS har fra Værnes hver dag, til de destinasjoner vi ofte flyr til, kan våre medarbeidere få en effektiv tjenestereise dit de skal. I tillegg flyr våre medarbeidere ved NTNU til svært mange destinasjoner rundt om i verden, og med SAS som et flyselskap som er med i STAR Alliance, gjør det at reisen blir enkel og effektiv, med blant annet gjennomgående innsjekk av bagasje, sier Gussiås.

Avtalen trådte i kraft fra 1.oktober 2013.

 

For ytterligere informasjon:

Steinar Gjølme, salgssjef i SAS, mobiltelefon 95714020, e-mail : steinar.gjolme@sas.no

Trond Persson, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, e-mail : trond.persson@fmst.no

SAS er Skandinavias ledende flyselskap med daglige flyreiser til destinasjoner i Europa, USA og Asia. SAS er medlem av Star Alliance og kan sammen med 28 partnere tilby over 1300 reisemål i over 190 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no.

Abonner