SAS klager Konkurransetilsynets beslutning

SAS klager Konkurransetilsynets beslutning om å forby bonusprogram på norske ruter inn for departementet SAS kommer til å klage beslutningen inn for Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter at det i dag ble klart at Konkurransetilsynet har besluttet inngrep mot SAS EuroBonus-program og Braathens Wings-program. I beslutningen går det frem at SAS, Braathens og Widerøe forbys å tilby sine passasjerer opptjening av bonuspoeng på norske innenriksruter fra 1. mai 2002 til 1. mai 2007. SAS vil be om å bli fritatt fra plikten til å gjennomføre endringen mens departementet vurderer klagen. SAS vil også oppfordre departementet til å avvente utfallet av det nordiske og europeiske samarbeidet mellom konkurransemyndigheter som er iverksatt eller planlegges iverksatt med hensyn til disse spørsmålene. SAS er skuffet over beslutningen og reagerer på at norske myndigheter velger å innføre særnorske regler som ensidig vil ramme SAS-gruppen og norske reisende. Beslutningen er etter SAS' vurdering ubegrunnet, ettersom bonusordningene ikke har betydning for etableringen av konkurranse i norsk luftfart under de rådende markedsforhold. Dertil kan den være direkte skadelig for SAS og dermed utgjøre en trussel mot opprettholdelsen av dagens tilbud i markedet på mindre lønnsomme ruter. -Konsekvensen av dette inngrepet i norske bonusordninger er at SAS svekkes i forhold til internasjonale konkurrenter. Det er internasjonal konkurranse i luftfartsbransjen og man kan ikke isolere det norske luftfartsmarkedet. Samtlige internasjonale aktører kan bruke bonusordninger i sine hjemmemarkeder. SAS krever at det skal være konkurranse på like vilkår, sier marketingsjef i SAS Airline, Merete Møystad. - Det er helt vesentlig at norske selskaper kan bygge lojalitet til sine kunder i eget hjemmemarked så lenge konkurrentene kan dette i sine hjemmemarkeder. Denne virkeligheten kan vi ikke stenge Norge ute fra, ikke uten å ramme de norske selskapene til fordel for våre utenlandske konkurrenter, sier kommersiell direktør i Braathens, Freddy Eriksen. MMIs undersøkelse høsten 2001 viser at et slikt inngrep vil være i strid med kundenes ønsker. Undersøkelsen viser at 75 % av kundene mener et inngrep mot EuroBonus vil være konkurransevridende. For mer informasjon, vennligst kontakt: Marketingsjef SAS Airline, Merete Møystad tlf.64 81 87 50 Pressetalskvinne SAS Airline, Siv Meisingseth, tlf. 64 81 61 45 Kommersiell direktør Braathens, Freddy Eriksen tlf. 67 59 73 52 Informasjonssjef Braathens, Anne Grete Ellingsen tlf. 67 59 71 76 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker