SAS reagerar på varslede ingrep

SAS reagerer sterkt på varslede inngrep I en krisesituasjon for hele den internasjonale luftfarten, velger norske myndigheter å innføre særnorske regler som vil ramme et allerede hardt presset SAS. Konkurransetilsynet har i brevs form i dag varslet inngrep mot SAS EuroBonus-program. I følge varselet foreslås det at SAS forbys å tilby sine passasjerer opptjening av bonuspoeng på innenriksruter. Forbudet gjelder samtlige ruter i Norge. Vedtaket trer i kraft 1. april 2002, uten tilbakevirkende kraft. Norsk luftfart sliter og tusenvis av arbeidsplasser er i ferd med å forsvinne. De varslede inngrepene vil forsterke problemene gjennom å kraftig svekke SAS' internasjonale konkurransekraft. SAS kan naturlig nok ikke akseptere dette. Det er et generelt fokus på å sikre norsk næringsliv konkurransekraftige rammevilkår i den internasjonale konkurransen. Her går myndighetene i stikk motsatt retning når det gjelder norske luftfartsselskapers muligheter. De varslede inngrepene vil få betydning i vurderingen av om forutsetningene for SAS' kjøp av Braathens fortsatt er tilstede. SAS har hele tiden gjort det klart at avtalen bare gjennomføres dersom samtlige vilkår er oppfylt. Ett av disse er om myndighetenes eventuelle inngrep er akseptable for SAS. Myndighetenes utspill er betydelig mer omfattende enn noen hadde grunn til å forvente. SAS vil nå analysere hvilke konsekvenser de varslede inngrepene vil få for selskapet, for deretter å gå i tett dialog med myndighetene frem mot svarfristen 30. november 2001. Kommer man ikke fram til et tilfredsstillende resultat vil saken ankes. For mer informasjon, vennligst kontakt Johnny Skoglund, direktør for norsk innenriks tlf. + 47 95 71 63 80 INFORMASJONSAVDELINGEN ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00850/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00850/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker