SAS satser på det internasjonale IT-markedet

SAS satser på det internasjonale IT-markedet IT- forretningsområdet i SAS, som drives av datterselskapet Scandinavian Airlines Data, gjør nå en større internasjonal satsning med markedsføring av nye produkter og tjenester til fly- og reiselivsbransjen. Virksomheten skifter i den forbindelse navn til Scandinavian IT Group. Den globale reisebransjen er velkjent for Scandinavian IT Group, de leverer i dag IT-tjenester til mer enn 30 flyselskaper, bl.a. booking og reservasjons-systemer. I tillegg har selskapet påtatt seg en del betydningsfulle oppgaver for Star Alliansen; Scandinavian IT Group utvikler og implementerer en rekke nye mobile tjenester til Star Alliansens kunder, ved bruk av "leading edge"-teknologier som SMS, WAP og Blue Tooth. For SAS utvikler Scandinavian IT Group bl.a. løsninger til billettløse reiser (e-ticketing), systemer til salg og booking via internet, passasjerinformasjon via mobiltelefoni, "Self Service"-løsninger, "Travel Management"-systemer, flyvedlikehold, lastekontroll m.m. Scandinavian IT Group har merket en stadig stigende etterspørsel blant kundene etter flere og mer sofistikerte produkter og tjenester. Dette fordi den enkelte fly- eller reisevirksomhet kan oppnå konkurransemessige fordeler ved hjelp av IT-løsninger. I forbindelse med den internasjonale fokuseringen har man valgt å drive virksomheten under et helt nytt navn: Scandinavian IT Group. Dette for å bl. a. tydeliggjøre deres fortsatt store og viktige rolle innenfor SAS- konsernet ,samtidig som de også retter blikket og innsatsen mot det store markedet som den globale luftfartsindustrien representerer. -Vårt nye navn markerer at vi som virksomhet er parate til å leve opp til de betingelser som stilles til en moderne IT virksomhet, som alene eksisterer og utvikles i kraft av sin konkurranseevne og den verdi våre ytelser tilfører våre kunder", - uttaler Hans-Henrik Hedegaard, administrerende direktør i Scandinavian IT Group. -Overfor våre kunder og vårt marked skal navneskiftet signalisere at Scandinavian IT Group's kompetansemessige fundament består av den kreative og profesjonelle anvendelse av informasjonsteknologi til forbedring av luftfartsselskapers og reisevirksomheters konkurransemessige posisjon", sier Claes Broström, SAS CIO og bestyrelsesformann i Scandinavian IT Group. Se mer på vår nye web-adresse: www.scandinavianIT.com Kontaktpersoner: Adm. direktør Hans-Henrik Hedegaard, tlf. +45 3232 4222 og Jan Aldergren, Director Market & Business Development, tlf. +46 8 797 2363 FAKTA om Scandinavian IT Group Omsetning i år 2000: 1.9 MRD NOK. Scandinavian IT Group er et 100% heleid datterselskap i SAS-konsernet, med kontor i København, Stockholm og Oslo. Scandinavian IT Group beskjeftiger ca. 1250 medarbeidere fordelt på følgende forretningsområder: Infrastructure Management (Infrastructure Consulting, 24-hour Operation, Communication & Server Infrastructure), Airline Business Solutions (Integration & Development), Customer Services (Technical Services & Service Desk), Project Management & Consulting and Mobile Computing. Scandinavian IT Group har installert og vedlikeholder 38.000 arbeidsstasjoner og overvåker 235 lokale nettverk over hele verden. Virksomheten har ansvaret for SAS' globale kommunikasjonsnett, som håndterer 3.5 milliarder transaksjoner i året. Scandinavian IT Group ivaretar driften av mer enn 500 applikasjoner for sine kunder. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/06/20001206BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/06/20001206BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker