SAS Scholarship søker fremtidens ideer i unikt mentorprogram

Hvordan kan vi være med og forandre verden hvis vi ikke har sett den? Nå lanseres SAS Scholarship der tre personer med ideer som kan være med å forandre fremtiden, vil bli tilbudt en mulighet for å utvikle sine ideer gjennom et unikt mentorprogram. Sammen med sin mentor planlegges og gjennomføres et skreddersydd program som består av reiser ut i verden, nye inntrykk og møter med mentorer som allerede har påvirket verden innenfor sine områder.

Reisende er de som historisk sett ha gjort en forskjell og de som også i fremtiden kommer til å bidra til å videreutvikle verden. Dette er også grunntanken bak SAS Scholarship.

- Det er gjennom å oppdage verden at vi kan forstå den og være delaktige i å utvikle den. I over 70 år har vi vært en del av små og store innovasjoner og nye oppdagelser for reisende rundt om i verden. Jeg håper at SAS Scholarship kan bidra til utvikling av enda flere ideer, sier Didrik Fjeldstad VP Brand & Marketing, på SAS.

De tre vinnerne av SAS Scholarship kobles sammen med toneangivende mentorer som allerede har gjort en forskjell i verden innenfor sine respektive områder. Mentorene vil gi støtte med sin kunnskap, erfaring og sitt nettverk, og sammen med SAS skape unike opplevelser som kan bidra til å realisere hver enkelt ide.

Den positive effekten av reising på oss mennesker

Forskning viser at de inntrykkene vi får av å reise har en positiv innvirkning på oss som individer. Det å reise gjør at vi får større tillit til andre mennesker og verden, vi blir bedre til å løse problemer, mer ydmyke, mer empatiske, mer stabile, vi blir lykkeligere – og kreativiteten øker*. Med dette som utgangspunkt starter vi SAS Scholarship.

Om SAS Scholarship

- Søknaden skal sendes som bilde eller film, der du som søker

beskriver hvordan du vil skape forandring.

- Siste søknadsdag er den 30. november.

- Vinnerne presenteres senest den 20. desember.

- De skreddersydde reisene gjennomføres i første kvartal 2018.

- Åpent for søknader fra Danmark, Norge og Sverige.

- Les mer på: www.sasscholarship.com

Forskning om de positive effektene av å reise

* Maddux, Galinsky, 2009, Cultural Borders and Mental Barriers: The Relationship Between Living Abroad and Creativity Neyer, Mund, Zimmerman, 2013, Personality-Relationship Transactions Revisited

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Multimedia

Multimedia