SAS tar klimagrep på nye Bergen lufthavn

Som det første flyselskapet tanker SAS fra i dag biodrivstoff på Bergen lufthavn og tar dermed nok et viktig grep for å redusere klimagassutslipp fra luftfart. Dette skjer i samarbeid med Avinor og AirBP, som er leverandør av drivstoffet.

SAS har valgt å aktivt kjøpe biodrivstoff for å bidra til å skape den etterspørselen som er nødvendig for å stimulere produksjon og leveranse av biodrivstoff, med det mål å gjøre biodrivstoff kommersielt interessant.

-  SAS har siden januar 2016 som det eneste skandinaviske flyselskapet tanket biodrivstoff på Oslo lufthavn og vi er glade for at vi nå har denne muligheten tilgjengelig også på Bergen lufthavn, sier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Satsning på biodrivstoff i kombinasjon med mer energieffektive fly og rettere flyveier, er virkemiddel og metoder som vil ha en reell klimaeffekt. Biodrivstoffet blandes direkte inn i konvensjonelt drivstoff og krever ingen tilpasninger i verken flymotorer eller i distribusjonssystemet.

Biodrivstoff produseres i dag i små mengder og er dyrere enn fossilt flydrivstoff, men i takt med at etterspørsel og tilgang øker, forventes prisene å falle.

SAS og  Avinor arbeider aktivt for at det skal bli mulig å produsere bærekraftig biodrivstoff i Norge.

SAS presseavdeling på telefon +47 64 81 88 00

SAS er Skandinavias største flyselskap med daglige flyvninger til destinasjoner i Skandinavia, Europa, USA og Asia. SAS er medlem av  Star Alliance  ™ og sammen med våre 26 partnere flyr vi til mer enn 1300 destinasjoner i 193 land. For mere information, se  http://www.sas.no

SAS ble stiftet i 1946 og er Skandinavias foretrukne flyselskap. SAS flyr til mer enn 100 destinasjoner i Skandinavia, Europa, USA og Asia. SAS er en av de stiftende medlemmer av verdens største globale flyselskapsallianse - Star Alliance ™. Sammen med våre partnere flyr vi til mer enn 1300 destinationer i 191 land verden over. For mer information, besøk: www.sasgroup.net  

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner