SAS tar klimagrep på nye Bergen lufthavn

Som det første flyselskapet tanker SAS fra i dag biodrivstoff på Bergen lufthavn og tar dermed nok et viktig grep for å redusere klimagassutslipp fra luftfart. Dette skjer i samarbeid med Avinor og AirBP, som er leverandør av drivstoffet.

SAS har valgt å aktivt kjøpe biodrivstoff for å bidra til å skape den etterspørselen som er nødvendig for å stimulere produksjon og leveranse av biodrivstoff, med det mål å gjøre biodrivstoff kommersielt interessant.

-  SAS har siden januar 2016 som det eneste skandinaviske flyselskapet tanket biodrivstoff på Oslo lufthavn og vi er glade for at vi nå har denne muligheten tilgjengelig også på Bergen lufthavn, sier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Satsning på biodrivstoff i kombinasjon med mer energieffektive fly og rettere flyveier, er virkemiddel og metoder som vil ha en reell klimaeffekt. Biodrivstoffet blandes direkte inn i konvensjonelt drivstoff og krever ingen tilpasninger i verken flymotorer eller i distribusjonssystemet.

Biodrivstoff produseres i dag i små mengder og er dyrere enn fossilt flydrivstoff, men i takt med at etterspørsel og tilgang øker, forventes prisene å falle.

SAS og  Avinor arbeider aktivt for at det skal bli mulig å produsere bærekraftig biodrivstoff i Norge.

SAS presseavdeling på telefon +47 64 81 88 00

SAS er Skandinavias største flyselskap med daglige flyvninger til destinasjoner i Skandinavia, Europa, USA og Asia. SAS er medlem av  Star Alliance  ™ og sammen med våre 26 partnere flyr vi til mer enn 1300 destinasjoner i 193 land. For mere information, se  http://www.sas.no

SAS ble stiftet i 1946 og er Skandinavias foretrukne flyselskap. SAS flyr til mer enn 100 destinasjoner i Skandinavia, Europa, USA og Asia. SAS er en av de stiftende medlemmer av verdens største globale flyselskapsallianse - Star Alliance ™. Sammen med våre partnere flyr vi til mer enn 1300 destinationer i 191 land verden over. For mer information, besøk: www.sasgroup.net  

Om oss

SAS, Skandinavias ledende flyselskap, flyr 30 millioner reisende i året til, fra og i Skandinavia. Vi knytter sammen våre tre knutepunkter – Oslo, København og Stockholm – med over 125 reisemål i Europa, USA og Asia. Inspirert av vår skandinaviske arv og bærekraftige verdier, vil SAS ta et globalt lederskap for en mer bærekraftig luftfart. Vi skal redusere de totale CO2-utslippene med 25 prosent innen 2025, blant annet ved å benytte mer fornybart drivstoff og investere i den mest moderne flåten i Europa. I tillegg til flyselskapet tilbyr SAS tjenester innen ground handling, teknisk vedlikehold og flyfrakt. SAS er en av grunnleggerne av Star Alliance™ og kan sammen med våre partnere tilby nesten 19 000 daglige flyvninger til over 1300 reisemål over hele verden.

Abonner