Treningsbransjen i vekst: SATS øker omsetningen med 14 prosent og passerer én milliard i inntekter

SATS, Nordens ledende treningsbedrift med Nordic Capital som majoritetsaksjonær, presenterer i dag sitt årsresultat for 2005. Dette viser en nettoomsetning på 1 123 mill SEK, en omsetningsøkning på 14 prosent fra 2004. SATS driftsresultat før av- og nedskrivninger, renter og skatt endte på 143 mill SEK, en økning på drøyt 82 prosent fra foregående år. Resultatet viser en treningsbransje i sterk vekst og en økende etterspørsel etter trening i Norden.

Pressemelding 2006-04-28 - Jeg er veldig stolt av at vi for 2005 kan oppvise vårt hittil beste resultat. Dermed befester vi vår stilling som Nordens ledende treningsbedrift, sier Andreas Göthberg, konsernsjef i SATS Group. – Våre sterke tall er et bevis på at vi har et attraktivt treningstilbud i markedet som stadig flere benytter seg av. SATS fremgang i 2005 bygger på en inntektsdrevet lønnsomhetsforbedring, etter å ha fokusert sterkt på kjernevirksomheten de siste årene. Dette har gitt SATS muligheten til å åpne nye treningssentre, intensivere produktutviklingen og gjennomføre strategiske oppkjøp. I 2005 åpnet SATS fem nye treningssentre i tillegg til oppkjøpet av den Stockholmsbaserte treningskjeden e2. Totalt økte antall SATS-sentre i Norden med 14 stykker. I dag driver SATS 97 treningssentre i nordiske byer. Selskapets strategi er å vokse videre i det nordiske markedet for å ytterligere øke tilgjengeligheten av treningssentre. Tilgjengelighet, nærheten til et treningssenter fra hjem og arbeid, er i følge SATS erfaring avgjørende for folks mulighet til å lykkes med regelmessig trening. Treningsbransjen og treningsvaner varierer fra land til land. Norge og Sverige er fortsatt SATS største markeder, der selskapet også har de beste resultatene. Andelen som trener på et treningssenter i disse landene er ca 10 prosent. SATS ser imidlertid en positiv utvikling i både Danmark og Sverige, der den såkalte treningspenetrasjonen er betydelig lavere i dag, men der interessen for trening øker fra år til år. I Finland trener kun to prosent av den voksne befolkningen på treningssenter, noe som viser et sterkt potensiale for vekst for treningsbedrifter som SATS. - SATS vil fortsette å vokse i det nordiske markedet, sier Andreas Göthberg. - Vi tiltrekker oss et bredt publikum som representerer både privatpersoner og bedrifter. Vi utvikler stadig nye treningsprodukter, som bidrar til at vi har bransjens beste treningstilbud. Sist, men ikke minst har vi dyktige og kunnskapsrike ansatte som bidrar til å nå vårt mål om å hjelpe fler til å trene regelmessig. For mer informasjon, vennligst kontakt: Andreas Göthberg, CEO SATS Group +46 730 20 43 00 Christine Westerlund, Project Manager SATS +46 733 73 24 06 SATS er Nordens ledende treningsbedrift med 140 treningssentre, hvorav 97 egeneide. De øvrige sentrene drives på franchise- og lisensbasis. SATS finnes i et trettitalls byer og tettsteder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet omsetter for drøyt en milliard SEK og har cirka 3 700 medarbeidere, tilsvarende ca 1 000 årsverk, på sine egeneide sentre. SATS misjon er å hjelpe flere til å trene regelmessig. Les mer på www.sats.no

Dokumenter og linker