Ny studie publisert i vitenskapelig tidsskrift - SB12 har unik 12-timerseffekt mot dårlig ånde

Det britiske vitenskapelige tidsskriftet Journal of Dental Health publiserte i sitt mai-nummer en klinisk studie, der forskere har undersøkt hvordan SB12 påvirker kvaliteten på luften vi puster ut. Studien, uført av forskere ved Universitetet i Oslo, viser at SB12s effekt mot dårlig ånde varer i minst 12 timer. SB12 er dermed det eneste munnpleiemiddelet for daglig bruk hvor dens langvarige effekt på dårlig ånde er påvist gjennom en publisert studie.

Siden munnpleiemiddelet kom inn på markedet har debatten om dens ulike virkningsgrad vært et omdiskutert tema. Forskningsarbeidet rundt dårlig ånde og SB12 har pågått i mange år og i lys av den nye studien har produktets 12 timers effekt på dårlig ånde blitt publisert i vitenskapelig form, noe som aldri tidligere har skjedd med et munnpleiemiddel. – Forskningsarbeidet rundt SB12 har pågått i flere år og vi kan med glede konstantere at vi har mange fornøyde kunder som verifiserer at produktet holder en høy kvalitet. At et vitenskapelig tidsskrift publiserer forskningsresultatet er selvfølgelig ekstra morsomt og gir ytterligere tyngde til vårt budskap om at SB12 gir sikker ånde i 12 timer, sier Helen Mohammar, produktsjef for SB12 hos Antula Healthcare Informasjon om studien Den nye studien er gjennomført av forskere ved Universitetet i Oslo og er basert på målinger av de svovelgassene som oppstår i munnen og som gir dårlig ånde. Personene som ble testet fikk gjennom fem dager teste sin ånde i tolv timer etter å ha benyttet SB12. Ved hvert testtilfelle avsto deltagerne fra annen munnhygiene, mat og drikke. Resultatet viser at SB12, med sin patenterte kombinasjon av sink og en lav konsentrasjon av klorhexidin, har en klart motvirkende effekt mot dårlig ånde selv etter tolv timer, med en reduksjon av svovelgasser med ca 70 prosent. Studien bekrefter også at SB12 ikke fører til misfarging av tennene. Studien finnes i sin helhet publisert i det britiske tidsskriftet Journal of Dental Health. Den nye studien komplimenterer tidligere gjennomførte studier om SB12s effekt etter tre, seks og ni timer. SB12 er et munnpleiemiddel som motvirker de stoffene og prosessene som gir dårlig ånde. SB12 inneholder også fluor for å styrke tennenes emalje. SB12 selges på Apoteket og hos tannleger. Mer informasjon finnes på www.sb12.no

Dokumenter og linker