BORSMELDING ENDELIG AVTALE OM KJOP AV DIN SIDE

BØRSMELDING ENDELIG AVTALE OM KJØP AV DIN SIDE Med henvisning til tidligere offentliggjøring av intensjonsavtale datert 29. mai 2000 om kjøp av Din Side ("Din Side"), har Scandinavia Online AB ("SOL") (OMSE:SCOL; OSE:SCO) den 19. juni 2000 ingått endelig avtale om slikt kjøp. I følge den endelige avtalen skal SOL utstede 712.590 akjser som fullstendig oppgjør for alle utestående aksjer i Din Side. Din Side vil bli konsolidert inn i SOLs regnskaper fra 1. juli 2000, og kjøpet er forventet å generere en goodwill på SEK 80 millioner for SOL, basert på en aksjekurs på SEK 115 per SOL aksje. Vedtak om aksjeemisjonen vil bli fattet på en ekstraordinær generalforsamling i SOL som er ventet å bli avholdt i midten av juli måned. SOL´s hovedaksjonærer, Schibsted Multimedia AS, Telia AB og Nextra AS, som tilsammen representerer ca 80 prosent av kapitalen og stemmene i SOL, har forpliktet seg til å stemme for emisjonen på den ektraordinære generalforsamlingen. DinSide er et uavhengig medieselskap som lager vertikale innholdskanaler på nett innen områdene data, bil & motor, reise og økonomi. Første kvartal 2000 hadde Din Side cirka 192.000 unike ukentlige brukere. For ytterligere informasjon, kontakt: Kristin Skogen Lund (Adm. dir. SOL Norge), 90 55 31 61, kristlun@a.sol.no Thomas Ranje (CFO), +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se Bernhard A. Steen, (Adm. Dir. Din Side) 92 05 42 58, bernhard.steen@dinside.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00650/bit0002.pdf

Dokumenter og linker