SOL - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

SOL - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Scandinavia Online AB ("SOL" eller "Selskapet") (OMSE:SCOL; OSE:SCO) har innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Scandinavia Online AB den 19 desember 2000 kl. 12.00 i Selskapets lokaler på Kungsgatan 28 i Stockholm. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer og fatte beslutning om utskillelse av den svenske portalvirksomheten i Passagen til det heleide datterselskapet Passagen AB. Styret kommer til å foreslå for generalforsamlingen at de skal fatte beslutning om å skille ut den svenske portalvirksomheten i Passagen til det heleide datterselskapet Passagen AB. Utskillelsen gjennomføres i den hensikt å skape et rent holdingselskap av SOL i SOL-konsernet siden de andre portalvirksomhetene i Norge, Danmark og Finland drives i separate datterselskap i konsernet. Utskillelsen omfatter alle ansatte i den svensk portalvirksomheten, alle avtaler som gjelder Passagen samt alle immaterielle eiendeler, slik som domenenavn og varemerke for Passagen. Utskillelsen kommer ikke til å medføre negative regnskaps- eller skattemessige konsekvenser. Utskillelsen kommer til å skje per 31. desember 2000. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal også ta beslutning på erstatning av en eller flere styremedlemmer som representerer Selskapets hovedeiere. Informasjon om de foreslåtte nye styremedlemmene kommer til å bli offentliggjort før den ekstraordinære generalforsamlingen. For å kunne delta på generalforsamlingen skal aksjonæren være innført i den av VPC AB førte aksjebok den 9. desember 2000 og må melde sin deltakelse i generalforsamlingen til Selskapet senest kl 16.00 den 14. desember 2000. Påmelding om deltakelse og eventuell bistand kan gjøres til adressen: Box 1388, 111 93 STOCKHOLM, eller per telefon 08-58 78 10 00 eller per telefax 08-58 78 10 40 eller på e-mail til karin.eriksson@scandinaviaonline.se. Ved påmelding oppgis navn, person/organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer samt registrert innehav. Dokumentasjon av møterett slik som fullmakter, registreringsbevis etc. bør vedlegges påmeldingen. Til opplysning meddeles at det ikke vil bli sendt ut skriftlig innkalling til generalforsamlingen til Scandinavia Online ABs (publ) aksjonærer. Videre opplyses at aksjonærene som har sine aksjer i Scandinavia Online AB (publ) registrert hos Verdipapirsentralen (VPS) i Norge ikke er innført som aksjonærer i den førte aksjeboken hos VPC AB. Disse aksjonærene må istedet ta kontakt med Den norske Bank ASA, Grethe Nes, telefon 22 94 94 93, fax 22 94 90 20, for omregistrering ved en eventuell deltagelse i generalforsamlingen. En slik omregistrering må være gjennomført senest torsdag den 7 desember 2000 kl. 12.00. Denne pressemeldingen er bare almenn informasjon og formell innkallelse har skjedd separat. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Thomas Ranje (CFO), +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00700/bit0002.pdf

Dokumenter og linker