SOLs auksjonstjeneste: SOL - Tradera.com og Bid2Day fusjonerer

SOLs auksjonstjeneste: SOL - TRADERA.COM OG BID2DAY FUSJONERER Aksjonærene i Bid2Day Scandinavia AB ("Bid2Day") og Tradera AB ("Tradera.com") signerte den 21. september 2000 endelig avtale om å slå sammen de to selskapers virksomhet. Bid2Day er et av Skandinavias ledende auksjonsselskap på Internett, innen "business-to-consumer" ("B2C") og "consumer-to-consumer" ("C2C"). Selskapet er representert både i Norge, Sverige og Danmark. Tradera.com har en sterk posisjon innen det attraktive C2C-segmentet i Sverige. Virksomheten vil ventelig bli betydelig styrket når de to selskapers brukerbaser slås sammen. Tidligere eiere i Tradera.com vil besitte 51% av det fusjonerte selskapet, mens tidligere eiere i Bid2Day vil eie resterende 49% av selskapet. Som resultat av fusjonen vil Scandinavia Online AB sin eierpost reduseres fra 61% i Bid2Day til 25% i det fusjonerte selskapet. Det fusjonerte selskapet, som i fortsettelsen vil drive under navnet Tradera.com, vil gjøre en offensiv satsning for å etablere seg som Skandinavias ledende auksjonstjeneste på Internett. Virksomheten vil fokusere på kjøp og salg mellom konsumenter, samt salg av varer og tjenester fra uavhengige partnere. Eget salg vil kun forekomme i markedsføringsøyemed. Det nye selskapet vil ha 120.000 registrerte medlemmer i Norge, Sverige og Danmark.. Hovedaksjonærene, IT Provider AB ("IT Provider"), SOL, New Media Spark ("Spark") og Kaplans Auktioner AB ("Kaplans Auktioner"), vil i forbindelse med fusjonen tilføre selskapet SEK 15 millioner. Fusjonen gjennomføres ved at Bid2Day overtar Tradera.com med oppgjør i aksjer. IT Provider vil besitte 33%, SOL 25%, Spark 25% og Kaplans Auktioner 15% av aksjene i det fusjonerte selskapet. Det fusjonerte selskapets ansatte vil eies øvrige aksjer. Tradera.com er et av Sveriges ledende C2C auksjonsfirmaer på Internett. Selskapet tilbyr et unikt integrert online system for å effektuere sikre transaksjoner mellom kjøper og selger, og operer med klientkontis med integrerte finans-og regnskapssystem. Før fusjonen var Tradera.com eiet av Kaplans Auktioner, IT Provider og de ansatte. Kaplans Auktioner er et ledende auksjonsfirma innen klokker og juveler. Bid2Day er et av Skandinavias ledende B2C auksjonsfirmaer på Internett, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.. Virksomheten startet i 1997, som Sveriges første online auksjon på Internett. Omsetningen første halvår 2000 var SEK 6,8 millioner og selskapet hadde et negativt driftsresultat på SEK 18,2 millioner. Før fusjonen var SOL (61%) og New Media Spark AB (38,5%) hovedaksjonærer i Bid2Day. -Vi er overbevist om at auksjoner på Internett er kommet for å bli. Auksjonsfirmaet eBay i USA tjener allerede penger, sier senior rådgiver Anders Lindqvist i IT Provider. Han legger til at en industriell konsolidering er en naturlig utvikling i og med at markedet er avhengig av volum og likviditet. -Avtalen gir oss en fantastisk mulighet til å gi de store internasjonale aktørene virkelig konkurranse på det skandinaviske marked, sier administrerende direktør Daniel Kaplan i Tradora, som også vil lede det fusjonerte selskapet. Han peker også på at selskapet vil være i stand til å yte bedre service overfor partnere og kunder, gjennom en større kundebase. Konsernsjef Birger Steen i SOL er glad for å være en bidragsyter til konsolideringen av e-handelen i Skandinavia. -Det fusjonerte selskapet vil være betydelig bedre posisjonert til å konkurrere i Sverige, sier han, og legger til at selskapet nå vil se etter nye partnere i de skandinaviske landene. -Vi vil vurdere seriøst alle aktører som ønsker å være med, avslutter Birger Steen. Bid2Day vil bli konsolidert ut av SOLs regnskaper med virkning fra 1. Juli 2000. For nærmere informasjon: Daniel Kaplan, CEO, Tradera.com, +46 8 412 8310, +46 739 20 9400, www.tradera.com Anders Lindqvist, Senior Rådgiver IT Provider, +46 8 614 0000, www.itprovider.com Pär-Jörgen Pärson, Partner, New Media Spark, +46 709 56 5221, pjp@newmediaspark.com Birger Steen, Konsernsjef SOL, +46 709 35 2818, birger.steen@scandinaviaonline.se Thomas Ranje, Finansdirektør SOL, +46 709 41 5494, thomas.ranje@scandinaviaonline.se Scandinavia Online is the leading Internet media company in the Nordic region. The online network has more than 4 million monthly unique users and consists of the portals passagen.se, sol.no, sol.dk and sirkus.com and the search engines evreka.com, evreka.fi, kvasir.no and kvasir.dk. For the period January-June, 2000, total revenues amounted to SEK 109 million and as of June 30, 2000, the group had 279 employees. Scandinavia Online's shares are listed on the OM Stockholm Exchange (SCOL) and on the Oslo Stock Exchange (SCO). Scandinavia Online AB. Address: Box 1388 111 93 Stockholm Sweden Tel: +46 8 587 810 00 Fax: +46 8 587 810 80 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00610/bit0002.pdf

Dokumenter og linker