Løsninger i bedrift

"Løsninger i bedrift" - et vellykket prosjekt Prosjektet "Løsninger i bedrift" har gitt et løft for sykefraværsarbeidet i SAS Ground Services på Gardermoen, som har greid å stanse veksten i sykefraværet.. I den delen av bedriften som prosjektet handler om, var det et markant fall i sykefraværet på 2, 2 prosentpoeng i desember 2003 sammenlignet med snittallet for desember året før. -Lignende resultater ser vi også for flere enheter i SAS-konsortiet i Norge. Tradisjonelt stiger fraværet i desember måned, men takket være satsingen på IA -Intensjonsavtalen for ett mer inkluderende arbeidsliv ser det ut som vi har greid å snu trenden, sier prosjektleder Anne Birkeland, leder for HMS-avdelingen i SAS Norge. Prosjektet "Løsninger i Bedrift er unikt på flere måter. Det er det første i sitt slag som er gjennomført i en bedrift, og er finansiert fra Forsøksenheten i Trygdesektoren, med midler fra Sosialdepartementet. Forsøksenheten har vært en avdeling i SAS-gruppen (tidligere avdeling for Passasjerservice, nå SAS Ground Services) ved Gardermoen. Ved utløpet av prosjektperioden valgte også SAS å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Prosjektet falt sammen med en særdeles turbulent fase i selskapet, hvor den ene dramatiske og kritiske hendelsen avløste den andre. Flyulykken i Milano og terrorhandlingen mot tvillingtårnene i New York, var noen av dem. Disse hendelsene har utvilsomt hatt en sterk virkning på samtlige ansatte i SAS. Bedriften opplevde en sterk økning i sykefraværet blant ansatte. Prosjektet har høstet unike erfaringer når det gjelder å drive utviklings- og forebyggende arbeid under kraftig omstilling. Forsøksvirksomhet i bedrift er ustabilt og uforutsigbart og krever fleksibilitet fra alle parter, men er ikke mindre viktig av den grunn. I prosjektet har en forsøkt å gå bak sykefraværstallene og se på prosesser som bidrar til nærvær og fravær. Forskningsleder Ulla Forseth fra SINTEF har benyttet en forsøksmetodikk som har vært lite benyttet i arbeidslivsforskning. -Arbeidsplassen er den beste arena å drive sykefraværsarbeid på. Det er derfor gledelig at SAS blant annet gjennom sine erfaringer med prosjektet Løsninger i bedrift har valgt å bli en IA- bedrift. Det er spesielt viktig å være IA-bedrift når man er under omstilling, sier sosialminister Ingjerd Schou. SAS inngikk IA-avtale 3. november 2003, og har systematisk gjennomført opplæring av alle ledere, tillitsvalgte og verneombud. Begrepene inkluderende arbeidsliv og løsninger i bedrift vektlegger verdien og ressursene til hvert enkelt menneske i en organisasjon. Slike visjoner kan kunne bli virkelighet dersom utfordringer løses i møte mellom leder og medarbeider og der løsningen overskygger problemene. For mer informasjon, ta kontakt med : Anne Birkeland; mobiltlf +47 9571 6564 HMS-sjef, Human Resources, SAS-konsernet Norge SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/04/20040304BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/04/20040304BIT00360/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker