Ny og mer miljøvennlig avisningsvæske

Ny og mer miljøvennlig avisningsvæske Fra høsten av går SAS-konsernets fem flyselskaper over til en nyutviklet avisningsvæske. SAS har sammen med produsenten Kilfrost lykkes i å fremstille en avisningsvæske som ikke inneholder stoffet Triasol. Dette stoffet har lang nedbrytningstid og akkumulerer seg i næringskjeden. Hvert år forbruker SAS-konsernets flyselskaper ca 4.500.000 liter avisningsvæske. Væsken skal forhindre isdannelse på vingene og er dermed helt nødvendig for sikkerheten i flyvirksomheten. Det meste av væsken samles opp i forbindelse med avisningen og gjenbrukes etter å ha gått igjennom et renseanlegg. Mindre mengder følger likevel med flyet og spres i flyplassens nærområde. - SAS har som det første flykonsernet fremstilt en ny avisningsvæske med betydelig bedre miljøegenskaper enn tidligere. Vi håper flere flyselskap følger vårt eksempel og begynner å bruke avisningsvæske uten Triasol, sier Niels Eirik Nertun, miljøsjef i SAS-konsernet. Kravet om å ta bort Triasol kommer opprinnelig fra Statens Forurensnings Tilsyn i Norge, SFT. I de øvrige skandinaviske landene er Triasol fremdeles en lovlig ingrediens i avisningsvæske. - Vi har valgt å innføre den nye avisningsvæsken og har ikke ventet på nye regler fra Danmark og Sverige. Den nye væsken er SAE-godkjent og vi håper at den blir et standardprodukt på markedet, sier Niels Eirik Nertun. Triasol hadde en rustbeskyttende funksjon men har etter et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, kunnet erstattes med en mindre miljøskadelig substans. SAS vil innføre den nye avisningsvæsken før samtlige andre flyselskap innen SAS-konsernet dvs. fra og med høsten 2003. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Niels Eirik Nertun, miljøsjef, SAS-konsernet, tlf +47 648 178 12 eller mobil +47 957 178 12 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00540/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker